15 RNDr. Jan Hollan, Ph.D. nar. 1956, environmentalista

Soukromé zdroje

Vzdělání:

 • vzdělání1
 • vzdělání2
 • vzdělání3

Kariéra:

 • kariéra1
 • kariéra2
 • kariéra3

Zájmy:

 • zájmy1
 • zájmy2
 • zájmy3

Kontakt:

telefon: 

email: hollan.j@czechglobe.cz

Proč mě volit?

 

Veřejné zdroje

RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
 • přitáhnout pozornost ke kráse nočního prostředí a potřebě jeho ochrany (před přidávaným světlem)
 • dtto, k významu stabilního klimatu a potřebě zpomalit jeho zánik opuštěním užívání fosilních paliv
 • prosadit náhradu papírové dokumentace pro (některé vyspělé) zastupitele Brna-středu eletronickou a její zpřístupnění veřejnosti
 • český zákon dosud neobsahuje skutečné překážky hloupému svícení
 • česká vědecká obec nutnost ochrany klimatu většinou ignoruje či bagatelizuje
 • zveřejnění podkladů umožnilo změnu zasedání našeho zastupitelstva na frašku - na oznámení čísla bodu a zahájení hlasování, aniž se aspoň vysloví návrh usnesení či naznačí obsah bodu jednání
611 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)