4 Mgr. Zdeňka Dohnálková nar. 1955, ředitelka knihovny univerzitního

Soukromé zdroje

Vzdělání:

 • FF Masarykova univerzita, Knihovnictví a informatika

Kariéra:

 • vedoucí Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty MU
 • vedoucí Ústřední knihovny KJM Brno

Zájmy:

 • příroda, její poznávání a ochrana
 • pěší turistika a táboření
 • četba

Kontakt:

telefon: 

email: dohnalko@ukb.muni.cz

Proč mě volit?

 mám zkušenosti z komunální politiky od r. 2002, vím jak fungují obce a kraj, rozhoduji se na základě ověřených informací. Mám sociální a ekologické vnímání, které je potřebné pro kvalitní udržitelný život v našem kraji. Nejsem zapojena do žádných vlivových klientelistických sítí, které se podílejí na korupčním prostředí. Nelžu, nekradu a nebojím se říct a obhajovat svůj názor. 

Veřejné zdroje

Mgr. Zdeňka Dohnálková
 • pracovat s NNO a občany v Tišnově (založení Ekoporadny, připomínkování výstavby supermarketů, připomínkování územního plánu)
 • Zahájit sběr bioodpadu a zapojit občany do finančně motivovaného adresného pytlového sběru plastů (společně s kolegy z komise ŽP a komunálním odborem)
 • zahájit facilitovanou komunikaci vedení města s občany - pořádání "Procházek s radními"
 • získat pro Stranu zelených více voličů a sympatizantů, aby bylo její zastoupení v zastupitelstvu vyšší než homeopatické
 • zabránit výstavbě supermarketu TESCO v historickém centru Tišnova - přesvědčit ostatní zastupitele, že to fakt není dobrý nápad…
 • dosáhnout vyšší podporu pro vybudování městského parku a chybějící kanalizace v části "Za mlýnem"
593 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)