55 Mgr. Richard Mach nar. 1962, ředitel ZŠ Kuřim Jungmannova

Soukromé zdroje

Vzdělání:

 • vzdělání1
 • vzdělání2
 • vzdělání3

Kariéra:

 • kariéra1
 • kariéra2
 • kariéra3

Zájmy:

 • zájmy1
 • zájmy2
 • zájmy3

Kontakt:

telefon: 

email: m.mach@gmail.com

Proč mě volit?

 

Mgr. Richard Mach
 • Přivedl jsem řadu dětí ke sportu, jako jednomu z hlavních smyslů života
 • Vedu své žáky k tomu aby pochopili, že klid, mír a pokora jsou základem jejich osobnosti.
 • Dostal jsem odvahu vstoupit do komunální politiky a myslím, že jsem úspěšný.
 • Žít život bez chyb.
 • a taky podívat se pod K2
 • a nejsem pyšný taky na to, že kouřím.
589 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)