66 Mgr. Jiří Gottwald nar. 1986, právník, člen rady obce Hrušovan

Soukromé zdroje

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • Gymnázium Židlochovice
 • ZŠ T. G. Masaryka Hrušovany u Brna

Kariéra:

Zájmy:

 • politika
 • vinařství
 • vytrvalostní běh

Kontakt:

telefon: 

email: jura.gott@centrum.cz

Proč mě volit?
Podpořím: Optimalizaci školství dle předem stanovených kritérií = konec nekoncepčních účelových pokusů o rušení středních škol (viz pokus o zrušení Gymnázia Židlochovice), Konkurenci na železnici za účelem zkvalitnění služeb a zlevnění jízdného, Koncepční opravu silnic (nejen kolem golfových hřišť...), Zachování dosavadní podpory sociálních služeb a jejich posílení zejména o ambulantní služby.

Veřejné zdroje

Mgr. Jiří Gottwald
 • Otevření nové mateřské školy, revitalizace rybníka,
 • Oprava hřbitova, opravy chodníků,
 • Směrnice pro zadávání veřejných zakázek, zřizování věcných břemen, vymáhání pohledávek.
 • Opravit přístupovou cestu ke hřbitovu - bude v hlavních úkolech obce na příští rok,
 • Zvýšit počet parkovacích stání na Sídlišti - za účelem vyřešení majetkoprávních vztahů je podána žádost o bezúplatný převod pozemků z majetku ČR a současně se jedná o novém umístění parkovacích stání,
 • Umístit v obci bankomat - bude řešeno v rámci plánované rekonstrukce zdravotního střediska.
625 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)