25 Ing. Tomáš Hájek nar. 1973, starosta Městyse Ostrovačice

Soukromé zdroje

Vzdělání:

 • VŠ - PEF Mendelova univerzita Brno
 • SŠ - Gymnázium T.G.M. Zastávka
 • ZŠ - ZŠ Ostrovačice

Kariéra:

 • THP, GenAgro Říčany, a.s.

Zájmy:

 • historie
 • divadlo
 • sport (cyklistika, badminton)

Kontakt:

telefon: 

email: tomhajek@email.cz

Proč mě volit?

nabízím alternativu současné politiky, ve které chybí slušnost, férovost a schopnost dohodnout se a hledat kompromisy a nejlepší řešení

Veřejné zdroje

Ing. Tomáš Hájek
 • Za svou komunální praxi se mi povedlo zrealizovat spoustu věcí - od výstavby kanalizace, přes zajištění dostatku pitné vody pro obec, až například po výrazné zvýšení kapacity mateřské školy. Těch drobných úspěchů je zcela jistě mnohem víc, ale nejkrásnější pro mně je přijít do všech tříd mateřské školy a tam vidět spokojené a radostné děti, kteří na mě volají strejdo, mávají a mají radost, že jsem se za nimi přišel podívat
 • Jsem velmi rád, že se mi podařilo vybudovat v obci Památník Pohádky máje a získávat pro jeho expozici nové exponáty
 • Jsem velmi vděčný všem občanům za to, že se nám společně podařilo pozvednout kulturní život v obci, že se občané dokáží společně bavit a setkávat; jsem pyšný na obnovení ochotnického divadelního spolku, který navázal na dílo našich předků a jsem hrdý na to, že mohu být jeho členem.
 • Stále je co zlepšovat. Nechci rezignovat na to, že se mi něco nepovedlo, protože je vždycky čas to napravit a dělat pro to maximum. Proto chci věřit, že se mi například podaří opravit základní školu v Ostrovačicích tak, abych mohl být spokojený a aby byla chloubou obce, věřím, že se mi podaří dokončit vybudování chodníků či bezpečných přechodů pro chodce atd.
556 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)