34 Ing. Jiří Ciboch nar. 1977, projektový manažer, jednatel

Soukromé zdroje

Vzdělání:

  • ESF MU, ekonom inženýr

Kariéra:

  • projektový manažer - projekty EU
  • pomocný vědecký pracovník ESF MU

Zájmy:

  • četba
  • IT technologie
  • sport

Kontakt:

telefon: 

email: 

Proč mě volit?

Z rozhodování dnešních volených zástupců se mnohdy vytrácí zdravý rozum a odbornost, a převládají spíše osobní či lobbistické zájmy. Je nutné odstranit tyto nešvary odborným přístupem, odpovědným a průhledným financováním, odbornou kontrolou financování a kroků kraje při zastupování zájmů obyvatel Jihomoravského kraje.

Veřejné zdroje

Ing. Jiří Ciboch
  • spolutvůrce projektu pro 14 neonatologických center v ČR, jehož výsledkem je pořízení inkubátorů pro předčasně narozené děti
  • mnoho projektů v oblasti rozvoje obcí a měst financovaných z EU
  • dokončit postgradulání studia pro pracovní vytížení
543 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)