29 Ing. Bc. Pavel Drahovzal nar. 1965, právník občanské poradny

Soukromé zdroje

Vzdělání:

 • právník 
 • stavební inženýr

Kariéra:

 • MV ĆR
 • POLICIE ČR
 • ARMÁDA ČR

Zájmy:

 • KYNOLOGIE
 • REKR. TURISTIKA

Kontakt:

telefon: 

email: p.drahovzal@email.cz

Proč mě volit?

znám problémy lidí z každodenní práce s nimi, zkušenosti z řešení různých bezpečnostních problematik

Veřejné zdroje

Ing. Bc. Pavel Drahovzal
 • získat si důvěru lidí, stále více se jich obrací právě na naši poradnu
 • přesvědčit koalici na radnici naší městské části změnit jejich záměry s pronájmem bytů
 • přesvědčit obyvatele místa, kde bydlím, aby svoji nespokojenost neskrývali jen v řečech u piva, ale aby je řešili s kompetentními úředníky
 • mediálně prezentovat svoji práci
536 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)