40 Hana Noďová nar. 1965, OSVČ

Soukromé zdroje

Vzdělání:

  • ZŠ Tišnov
  • Gymnázium Jilemnice

Kariéra:

  • RPA, s.r.o.
  • OSVČ

Zájmy:

  • sport
  • hudba
  • práce

Kontakt:

telefon: 

email: hana.nodova@seznam.cz

Proč mě volit?

Mám dostatek zkušeností a znalostí obecní problematiky a chuť pracovat. Slušně a otevřeně.

Veřejné zdroje

Hana Noďová
  • mé dvě dcery
  • zajistit dotace pro obce na úsporu energie a odkanalizování obce a ČOV
  • vymýtit lidskou závist a lidskou neúctu člověka k člověku
566 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)