19 Bc. Ladislav Kotík nar. 1977, místostarosta Brna-Černovic

Bc. Ladislav  Kotík
  • transparentní veřejné zakázky v Brně-Černovicích
  • nové webové stránky Brna-Černovic
  • barevný zpravodaj Černoviny za stejnou cenu
  • rozšíření sportovních aktivit v Brně-Černovicích
  • rozšíření úředních hodin v Brně-Černovicích
605 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)