7 Ing. Pavel Procházka, MSc. nar. 1985, živnostník

Soukromé zdroje

Vzdělání:

 • vzdělání1
 • vzdělání2
 • vzdělání3

Kariéra:

 • prodavač ve smíšeném zboží
 • manažer svazku obcí

Zájmy:

 • Sport (fotbal, atletika ...)
 • Auta
 • Ekonomie

Kontakt:

telefon: 

email: pajaspacir@seznam.cz

Proč mě volit?

 Uvědomuji si, že i diametrálně odlišný pohled na věc je stejně důležitý a pravdivý jako ten můj.

Veřejné zdroje

Ing. Pavel Procházka, MSc.
 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
610 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)