1 Jiří Martinec nar. 1976, vědecký a akademický pracovník

Soukromé zdroje

Vzdělání:

 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, ukončení magisterského studia s titulem Ing. v roce 2000
 • Vysoké učení technické v Brně, ukončení postgraduálního studia s titulem Ph.D. v roce 2006

Kariéra:

 • Řešitel grantu v Joint Research Centre, Nizozemí (2002 až 2005), postgraduální studium
 • Akademický pracovník, VUT v Brně (2005 až 2006)
 • Smluvní zaměstnanec Joint Research Centre, Nizozemí (2006 až 2009), spolupráce na evropských projektech

Zájmy:

 • rodina
 • věda
 • sociologie

Kontakt:

telefon: 

email: martinec@svobodni.cz

Proč mě volit?

Mohl bych vyjmenovat několik líbivých důvodů proč mě volit. To by však neodpovídalo hlavnímu smyslu účasti Svobodných v krajských volbách. Bylo by lepší se ptát "proč nás volit". Důvody jsou zřejmé pokud navštívíte naše webové stránky jmk.svobodni.cz. V několika stručných bodech ukazujeme, jak jednoduše, na základě jednoduchých pravidel lze vrátit zpět funkčnost krajskému úřadu, který se stal místem politického klientelismu zastoupených stran v zastupitelstvu. Volte Svobodné, aby nedošlo k dalšímu pochybnému fungování krajského úřadu.

Veřejné zdroje

Jiří Martinec
 • Podařilo se mi za pomoci stranických kolegů vytvořit plnou kandidátku do krajského zastupitelstva.
 • Zjistil jsem, že ani sebedokonalejší státní systém (nejlepší je svoboda, zodpovědnost a jednoduchost) nedokáže fungovat, pokud konečný výsledek rozhodování ovlivňují především lidé a ne jednoduché principy.
 • Povedly se mi mé čtyři děti.
 • Ještě málo lidí z mého okolí chápe podstatu našeho hesla "Zastavme socialismus". Vracíme se k opouštěnému modelu před sametovou revolucí, akorát diktát nezní z východu, ale je směřován ze západu..
823 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)