17 Ing. Vladimír Najda nar. 1966, podnikatel

Soukromé zdroje

Vzdělání:

 • vzdělání1
 • vzdělání2
 • vzdělání3

Kariéra:

 • kariéra1
 • kariéra2
 • kariéra3

Zájmy:

 • zájmy1
 • zájmy2
 • zájmy3

Kontakt:

telefon: 

email: vladimir.najda@gmail.com

Proč mě volit?

 

Veřejné zdroje

Ing. Vladimír Najda
 • práce v zastupitelstvu obce Vranovská Ves, kde jsem v letech 2002 - 2006 dělal starostu
 • po administrativní stránce se mi zde povedlo zpracovat řadu základních dokumentů důležitých pro chod zastupitelstva a pro jeho jednání. Ať už to byly jednací řády, statusy komisí a řada metodik, které stanovily základní postupy pro rozhodování. V předvolební kampani již od počátku trvám na předkládání volebního programu voličům naší obce. A také na jeho dodržování.
 • Pokud jde o praktickou stránku, podařilo se nám opravit místní komunikace, vybudovat nové chodníky a zrekonstruovat hřbitov. Vzhledem k velikosti obce a finančním možnostem to bylo celkem velké penzum práce. Mou zásadou je, že když něco dělám, dělám to pořádně. Pokud si někdo myslí, že v krajích, nebo ve státě není co dělat, tak se mýlí. Máme komunikace v havarijním stavu, totéž se dá říci o památkách i řadě dalších objektů. Mnoho obcí nemá ještě dnes plyn ani kanalizaci. Stát nemá zájem jednoznačně stanovit, co je to lichva a to nemluvím o reformách, které se dělají zásadně jenom v kapsách daňových poplatníků.
 • Co se mi nepovedlo? Obhájit post starosty. V začátcích svého fungování v zastupitelstvu jsem udělal řadu chyb, které mě stály další zvolení. Především moje první zkušenost se starostováním z roku 1998 skončila volebním neúspěchem způsobeným tím, že jsem podcenil komunikaci se zastupiteli. To byl důvpod, proč jsem po dalším zvolení vypracoval všechny ty výše uvedené zásady jednání. V parlamentních volbách 2010 jsme s SPOZ skončili před branami Parlamentu. Je to neúspěch? Pro mě ani pro stranu to jako neúspěch nepovažuji, protože se nám podařilo se očistit od těch, kdo se chtěli snadnou cestou dostat do funkcí. Tito lidé záhy odešli a zústalo zdravé jádro, které chce pracovat na našem programu, a pro naše spoluobčany.
624 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)