58 Miroslava Holasová nar. 1972, Městys Svitávka - účetní

Soukromé zdroje

Vzdělání:

 • středoškolské - Střední ekonomická škola Blansko

Kariéra:

 • Střední pedagogická škola Boskovice  - účetní 
 • Kreditní banka - finanční oddělení 
 • Adast Adamov - finanční oddělení 

Zájmy:

 • Ochotnické divadlo - od roku 2001 jsem aktivní členkou Ochotnického divadla Svitávka, které zaměřuje svou činnost na organizování kulturních akcí pro děti např. Dětský maškarní karneval, Dětský den, Dýňová slavnost s lampionovým pochodem, Mikulášská nadílka atd. Jedinou akcí pro dospělé je oblíbený maškarní ples. V roce 2009 jsme na maškarním plese získali titul "Rekord ČR v největším počtu princezen na jednom místě" a jsme zapsaní v Knize rekordů ČR.  V letošním roce jsem byla zvolena předsedkyní tohoto sdružení. 
 • Ve svém volném čase se věnuji sportu. Mám ráda cyklistiku, lyžování, Nordic Walking. Navštěvuji posilovnu, spinning a cvičení Body and Mind.
 • Jako matka dvou dětí (Michaela - 16 let, David - 12 let) se ráda věnuji dětem. Pod hlavičkou ochotnického divadla působí Dětský divadelní kroužek. S dětmi nacvičujeme divadelní představení, vystupujeme při různých akcích i mimo území městyse Svitávka. Pravidelně pořádáme Dětský divadelní tábor, který se koná koncem prázdnin a trvá celý týden. 

Kontakt:

telefon: 

email: mirka.holasova@seznam.cz

Proč mě volit?

Myslím si, že v zastupitelstvu kraje by měli pracovat lidé, kteří mají zkušenost v komunální politice a kteří vědí, co tato činnost obnáší. Druhé volební období jsem členkou Zastupitelstva městyse Svitávka. Za tuto dobu volební program ODS neskončil pouze u volebních slibů, ale přeměnil se ve skutečnost, která je ve Svitávce vidět - jsou to např. investiční akce typu výstavba bytového domu, výstavba kanalizace a ČOV, celková rekonstrukce náměstí, opravy místních komunikací, budování dětských hřišt, rekonstrukce fotbalového hřiště, částečná rekonstrukce Löw-Beerovy vily a přilehlého parku, oprava skleníku, zateplení ZŠ a MŠ atd. To vše proběhlo bez významného zadlužení obce a to díky konzervativnímu přístupu vedení městyse Svitávka (členové ODS). Zajímám se o i kulturní dění v obci, za tuto dobu vznikly nové kulturní i společenské akce. Největší akcí je Svitávecký jarmark, poté Mikulášská nadílka, Dýňová slavnost, oslavy příchodu nového roku, bylo obnoveno vítání občánků, den matek apod. Podporuji činnost zájmových organizací např. Mateřské centrum Ferda, Hasiči městyse Svitávka. Pracuji na úřadě městyse, znám činnost a chod úřadu obce i kraje. S krajským úřadem často úzce spolupracuji. Orientuji se v sestavování rozpočtu, kontrolou jeho plnění a následném zhodnocení. Vítám to, že ODS by chtěla rozpočet kraje zveřejňovat na webových stránkách. Nelíbí se mi zadlužování kraje, jsem pro snižování mandatorních výdajů. Všechny investiční akce by měli být propočteny a vyhodnoceny tak, aby byly přínosem pro občany, případně aby projekty generovaly budoucí příjmy. Kraj by neměl snižovat dotační tituly pro obce a ostatní organizace. Jsem pro zvýšení počtu žen v krajském zastupitelstvu. 

Veřejné zdroje

Miroslava Holasová
 • Jsem předsedkyní kulturní komise, která pořádá každý rok Svitávecký jarmark tradičních řemesel. Letos se konal 7. ročník, od prvního ročníku jsem jeho hlavní pořadatelkou. Mám radost z toho, že tato akce se stala již oblíbenou tradicí ve Svitávce, rádi ji navštěvují nejen občané Svitávky, ale i z okolí. Důkazem toho je, že této akce se zúčastňuje každý rok více návštěvníků. Na celé odpoledne je připraven kulturní program, který končí večerní zábavou a vrcholí ohňostrojem nebo ohňovou či světelnou show. Letos hlavním hostem jarmarku byla Gábina Gunčíková - finalistka Česko-slovenské superstar. 
 • Hlavní činností zastupitelstva již druhé volební období je největší investiční akce v historii Svitávky - "Výstavba kanalizace a ČOV". V loňském roce tato výstavba započala. Rozpočet celé této akce je 120 mil. Kč. 85% z uznatelných výdajů jsme získali dotaci z FS, 5% z SFŽP. Stavba by měla být dokončena v roce 2013.
 • Mám zájem o rozvoj a modernizaci Základní školy Svitávka. V loňském roce jsme získali dotaci na zateplení ZŠ. Tato akce již byla úspěšně dokončena a ZŠ nyní bude počítat úsporu finančních prostředků v podobě snížení spotřeby plynu na vytápění celého objektu. V letošním roce proběhla celková rekonstrukce sociálního zařízení. Jako členka školské rady úzce spolupracuji s vedením školy. 
 • Nedávno jsem navštívila vilu Thugenhat v Brně. Mrzí mě, že není veřejnosti známá skutečnost, že majitelka vily Gréta Thugenhatová byla dcerou Alfréda Löw-Beera, který bydlel v Malé vile ve Svitávce (nyní sídlo Úřadu městyse Svitávka). Její otec jí u příležitosti sňatku věnovat pozemek v Brně Černých Polích, kde si s manželem postavili vilu. Toto by se mělo změnit tím, že bude díky spolupráci s MAS Boskovicko plus zpracována publikace, DVD a propagační materiály, kterými by se Löw-Berrova vila ve Svitávce měla více zviditelnit. 
 • Löw-Beerova vila ve Svitávce by si zasloužila větší pozornost i z hlediska rekonstrukce. Snažíme se postupnými opravami vilu vracet do původního stavu, ale bohužel rozpočet městyse nestačí na větší akce. Například okna v celé vile jsou původní, často nedoléhají, uniká tudy teplo a tím se zvyšují náklady na energie. Snem mým i vedení městyse (starosta i místostarosta - ODS) je Löw-Beerovu vilu celkově zrekonstruovat, vybudovat zde muzeum, kde zachytíme celou historii rodiny Löw-Beerů. Tím by došlo ke zviditelnění této významné kulturní památky a uchování i pro budoucí generace. 
 • Další mou snahou, která zatím skončila "na papíře" je celková rekonstrukce místní knihovny. Podařilo se mi to, že knihovna přešla od klasického "papírového" výpůjčního systému na systém elektronický. Za poslední dva roky byla provedena celková katalogizace knihovny. Knihovna sídlí v budově úřadu městyse, její vybavení již neodpovídá požadavkům moderní doby. Bohužel zatím jsem nenalezla vhodný dotační titul, který by mohl být použitý k modernizaci těchto prostor - vymalování, výměna nábytku a podlahové krytiny.  
702 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)