8 Ing. Vojtěch Fabík nar. 1959, starosta

Ing. Vojtěch Fabík
  • přístavbou mateřské školy zdvojnásobit její kapacitu a zateplením základní školy ušetřit 40 % provozních výdajů
  • výstavba regionální kompostárny
  • již jedenáctá bezproblémová sezóna na koupališti Pohoda Únanov
  • dokončit výstavbu kapličky Jana Pavla II
  • vyřešit vlastnictví některých pozemků
  • utlumení činnosti Divadelního spolku Únanov
632 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)