22 Ing. Radim Tichý, MBA nar. 1970, ředitel projektu, Veletrhy Brno,

Soukromé zdroje

Vzdělání:

  • vysokoškolské - Ing
  • MBA

Kariéra:

  • ředitel prodeje, Jihomoravská plynárenská, a.s
  • obchodní ředitel, Elastex, s.r.o.
  • ředitel výrobní divize, PEGA, a.s.

Zájmy:

  • rodina
  • fotografování, filmování
  • cestování, turistika

Kontakt:

telefon: 

email: rtichy@bvv.cz, radim.brno@gmail.com

Proč mě volit?

Dlouholeté zkušenosti z reálného tržního prostředí, nezatíženost dřívější politickou kariérou, nový reálný pohled na politiku

Veřejné zdroje

Ing. Radim Tichý, MBA
  • celý můj život
  • ještě nejsem v krajském zastupitelstvu
599 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)