5 Ing.Mgr.MBA Ivo Vrzal nar. 1967, ekonom, právník

Soukromé zdroje

Vzdělání:

 • VŠZ Brno, Provozně-ekonomická fakulta  - titul Ing.
 • ZČU v Plzni, Právnická fakulta - titul Mgr.
 • Prague International Business School - titul MBA

Kariéra:

 • 2008 – 2009 - ředitel Státní rostlinolékařské správy
 • 2007 – 2008 - náměstek ministra zemědělství pro ekonomiku a správu
 • 2006 - 2007 - předseda představenstva a výkonný ředitel Zajišťovacího fondu družstevních záložen

Zájmy:

 • sport (lyžování, turistika, cykloturistika, golf, tenis)
 • historie

Kontakt:

telefon: 

email: i.vrzal@seznam.cz

Proč mě volit?
Své dosavadní pracovní zkušenosti ze soukromého sektoru chci využít pro efektivní rozvoj Jihomoravského kraje v ekonomické oblasti. Mojí prioritou je otázka rozvoje venkova a podpora zemědělství. ODS je stranou pro zodpovědné voliče, která chce snížit zadlužování kraje zejména zefektivněním nakládání se svěřenými prostředky.

 

Veřejné zdroje

Ing.Mgr.MBA Ivo Vrzal
 • Pomohl jsem k oživení městské části Brno-sever podporou a spoluúčastí na pořádání nových akcí pro veřejnost typu Slavností vína, Vítání prázdnin nebo Slavnostního otevření dětských hřišť. 
 • Jako předseda finanční komise Rady MČ Brno-sever jsem přispěl ke zpřísnění vymáhání pohledávek bytového fondu.
 • Privatizace bytů v Městské části Brno-sever
 • Vše co se mi nepodařilo prosadit
 • Rychlejší obsazování neobsazených městských bytů
 • Zkvalitnění parkování v městké části
649 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)