29 Ing. Dagmar Nepeřená nar. 1965, zástupkyně ředitele ZOO PARKU Vy

Soukromé zdroje

Vzdělání:

 • Gymnázium Vyškov
 • VŠB Ostrava

Kariéra:

 • Kovošrot Brno - technoložka
 • Vyškovské noviny - redaktorka
 • Rostex Vyškov - technoložka

Zájmy:

 • četba, hudba
 • veřejné dění
 • historie

Kontakt:

telefon: 

email: neperena.d@tiscali.cz

Proč mě volit?

Až nechutně dodržuji pravidla a chci mít čisté svědomí. 

Veřejné zdroje

Ing. Dagmar Nepeřená
 • privatizace bytového fondu obce
 • jasnější pravidla financování dotací a grantů na obci
 • přebytkový rozpočet obce
 • prosadit se a uspět v politice
 • přesvědčit kolegy, že ženy jsou rovnocenné a ženy, že si mají pomáhat
 • stále ještě jsem nebyla na opeře v Miláně
589 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)