18 Bc. Martina Hiclová nar. 1977, manažerka obchodu

Soukromé zdroje

Vzdělání:

  • VŠ (Bc.)
  • Mendelova univerzita v Brně, fakulta provozně - ekonomická, manažersko - ekonomický obor

Kariéra:

  • Expandia banka
  • mateřská dovolená

Zájmy:

  • zpěv
  • sport

Kontakt:

telefon: 

email: MHiclova@seznam.cz

Proč mě volit?

Není mě jedno co se kolem mne děje. Prospěchářství nesmí být v povaze politika. Jsem zásadně proti zadlužování našich občanů. Při správě, zejména ciziho majetku, se musí člověk chovat loajálně a hospodárně. Jsem proti zneužívání sociálního systému, ten musí sloužit pro skutečně potřebné. Zvyšování dani není správným mechanismem pro zlepšení ekonomické situace naši země, je třeba například efektivni podpora malých a středních podnikatelů.... Pokud budu moci pomoct svým dílem ke zlepšení situace v naši zemi, udělám to ráda.

Veřejné zdroje

Bc. Martina Hiclová
  • Rozběhnout soukromé podnikání, souběžně vystudovat a zkoordinovat s tím vším péči o rodinu.
  • Můj start byl zbytečně hektický, dnes si dokáži stanovit priority.
634 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)