2 Roman Celý nar. 1974,

Soukromé zdroje

Vzdělání:

Kariéra:

  • V současnosti vykonávám funkci místostarosty města Vyškova. Již téměř 8 let do mé působnosti spadají záležitosti týkající se dopravy, vzhledu veřejného prostranství, sociální oblasti, v posledním období i bytová problematiku města a správa sportovišť. Jsem členem komise dopravy a územního plánování Rady JmK.

Zájmy:

  • Se svojí manželkou Janou společně vychováváme pět dětí. Čtyři syny, ve věku od 6 do 15 let. V únoru tohoto roku se nám narodila dcera Alexandra. Rodina je pro mě nejdůležitější součástí mého života.

Kontakt:

telefon: 

email: r.cely@meuvyskov.cz

Proč mě volit?
Máme konkrétní, zcela reálný a v praxi ověřený program úspor v oblasti energií (elektřina, plyn) a telefonních služeb. Díky projektu Region pasy mohou obyvatelé, organizace i živnostníci uspořit i desítky procent těchto výdajů. Důvody volby mé osoby: Nejsem ten, který by si troufal kandidovat do zastupitelstva JmK bez potřebných zkušeností. 8 let praxe získané v pozici místostarosty ve Vyškově mně dávají dostatečné sebevědomí ucházet se o důvěru jihomoravanů. Osobně mě nejvíce zajímá oblast sociální a rodinné politiky.

Veřejné zdroje

Roman  Celý
  • Největší radost mi dělá vybudovaná rozsáhlá síť cyklostezek ve Vyškově, okružní křižovatka Kroměřížská-Tyršova-Tržiště, rekonstrukce podchodu
  • vybudování dynamického řízení křižovatek
  • výstavba nového domu s pečovatelskou službou, převod penzionu od Jihomoravského kraje na město
  • přesvědčit koaličního partnera o výhodnosti soukromých investic do městských sportovišť, v poslední době šlo např. o výstavbu tenisové haly
  • obhájit potřebnost městské společnosti Vyškovské služby s.r.o., momentálně ve fázi útlumu
  • přesvědčit o potřebnosti investic do příprav výstavby tzv. Západního přivaděče města (část plánovaného obchvatu), intenzivněji komunikovat s podnikatelským sektorem o záměrech města
668 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)