22 PaedDr. Zdeněk Peša nar. 1963, starosta města Olešnice

Soukromé zdroje

Vzdělání:

  • Pedagogická fakulta
  • Filozofická fakulta

Kariéra:

  • učitel, zástupce ředitele ZŠ
  • starosta města

Zájmy:

  • literatura
  • publikační činnost
  • historie

Kontakt:

telefon: 

email: starosta@olesnice.cz

Proč mě volit?

Nabízím voličům - občanům kraje, jako kandidát bez politické příslušnosti, zkušenost z oblasti komunální politiky. V pěti po sobě následujících volebních obdobích jsem ve volbách získal důvěru občanů a zastupitelstva a byl zvolen starostou města Olešnice. Dále se zabývám i na vyšších úrovních problematikou venkova a školství.Veřejné zdroje

PaedDr. Zdeněk Peša
  • V době mého působení v čele zastupitelstva města se Olešnice: . stala vítězem celostátní soutěže Vesnice roku České republiky . vypořádala s následky ničivé povodně a byly zde následně vybudovány protipovodňové hráze . stala turistickým cílem díky vybudovanému ski-areálu, budováním nových vodních ploch, otevřením tří muzeí, dvou rozhleden na cyklotrasách apod. . stala obcí s opravenými sakrálními stavbami a památkami . zařadila mezi obce s komplexně zmodernizovaným zázemím základního a uměleckého školství i zdravotnictví . zasloužila o udržení a podporu činnosti spolků a neziskových organizací . stala příjemcem mnoha dotací, když získala z fondů EU a EHP Norska prostředky přesahující 100 000 000,- Kč
542 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)