1 Ing. Stanislav Juránek nar. 1956, první náměstek hejtmana Jihomora

Soukromé zdroje

Vzdělání:

  • Po experimentální matematicko-fyzikální základní škole na tř. Kpt. Jaroše jsem vystudoval Gymnázium tř. Kpt. Jaroše v Brně se zaměřením na matematiku a fyziku. Jsem lesní inženýr a tento obor jsem vystudoval na Lesnické fakultě Mendelovy zemědělské univerzity v Brně.

Kariéra:

  • Pracoval jsem jako lesák v podniku Jihomoravské státní lesy a v roce 1989 jsem vstoupil do politiky jako mluvčí Občanského fóra. V roce 1994 jsem byl zvolen radním Městské části Brno – Židenice, kde jsem se v roce 1997 stal starostou a od roku 1998 jsem pracoval v zastupitelstvu města Brna. V prosinci 2000 jsem se stal prvním a posledním hejtmanem Brněnského kraje, který byl v roce 2001 přejmenován na Jihomoravský. Byl jsem jeho hejtmanem po dvě volební období. Nyní jsem náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje a senátorem Parlamentu České republiky. Od roku 1994 jsem členem KDU-ČSL.
  • Mým velkým koníčkem je lehká atletika. Kdykoli vyšetřím trochu volného času, věnuji se běhání a protože jsem lesák, trénuji nejraději v lese. Tento zájem mi poskytuje čas a prostor pomyslet si mnoho věcí a problémů, uvolnit napětí, zbavit se každodenního stresu a udělat něco pro své zdraví. Mám také rád kvalitní literaturu, básně, hudbu a divadlo.

Kontakt:

telefon: 

email: juranek.stanislav@kr-jihomoravsky.cz

Proč mě volit?

 

Mám dlouholeté zkušenosti v politice a toto řemeslo je pro mne především služba lidem. Jihomoravský kraj mám rád, mnohokrát jsem ho projel a setkal se osobně s mnoha jejich obyvateli. Znám nejen každou silnici a lesní cestu, vím také, co trápí občany našeho kraje.

Nabízím našim voličům zcela konkrétní možnosti úspor energií a telefonních tarifů, kdy chci využít zkušeností s Rodinnými a Senior pasy, které jsme v Jihomoravském kraji úspěšně zavedli. Prostřednictvím Region pasů chceme vyjednat výhodnější ceny prostřednictvím společného nákupu.

Také chci prosadit projekt „Do vlastního za nájem“ a navázat tak na svoji zkušenost, kdy jsem se jako starosta městské části Brno-Židenice zasadil o výstavbu bytů, díky nimž se do této lokality nastěhovala spousta mladých rodin a vychovala svoje děti. Více informací nahttp://spolecnenajednelodi.cz/regionpasy.aspx

Ing. Stanislav Juránek
  • Mým cílem vždy byl stabilní a prosperující kraj, proto jsem se jako hejtman zasadil o rozvoj mezinárodního letiště v Brně – Tuřanech, které významným způsobem přispělo k vysoké zaměstnanosti v našem kraji.
  • Jako prvnímu kraji se nám v době, kdy jsem stál v jeho čele, podařilo prosadit víceleté financování neziskových organizací. Rozhodli jsme se tak v časech prosperující ekonomiky, kdy zdaleka nikdo nehovořil o krizi. Naše rozhodnutí napomohlo k velké stabilitě sociální sítě v Jihomoravském kraji.
  • Jako lidovci jsme přišli s myšlenkou Rodinných pasů, projektem podporujícím rodiny a na něj jsme navázali projekt Senior pasy posilující třígenerační rodinu. Jihomoravský kraj přišel s tímto projektem jako první a dosud úspěšně funguje a navazují na něj další kraje.
  • Jako hejtmanovi Jihomoravského kraje se mi nepodařilo vyjednat se státem dálnici na Vídeň.
  • Mrzí mne, že jsme nevybudovali most z Mikulčic do Kopčan na Cyrilometodějské cestě
  • Nejsem pyšný také na to, že jako jediný kraj v současné době nemáme schváleny Zásady územního rozvoje.
807 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)