8 Ing. Jaromíra Vítková nar. 1957, místostarostka

Soukromé zdroje

Vzdělání:

  • VŠZ v Brně

Kariéra:

  • inspektorka

Zájmy:

  • cyklistika, turistika, četba, divadlo

Kontakt:

telefon: 

email:  jaromira.vitkova@boskovice.cz

Proč mě volit?

3 volební období vykonávám funkci místostarostky města a mám bohaté zkušenosti z oblasti živ.prostředí, školství, spoluprácuji s neziskovými organizacemi

Veřejné zdroje

Ing. Jaromíra  Vítková
  • prosadit a zrealizovat projekt Optimalizace odpadového hospodářství, včetně výstavby kompostárny. Akce za cca 45 milKč s vekým % dotace
  • zajistit dotace na proejkt nové expozice v Muzeu Boskovicka a bezbariérový přístup (výtah) oboje v hodnotě cca 7 mil Kč
  • regenerace zeleně na území města
589 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)