63 Růžena Krčmařová nar. 1943, výtvarnice

Soukromé zdroje

Vzdělání:

 • Střední průmyslová škola oděvní,obor: návrhářství oděvů v Prostějově .
 • Pedagogická fakulta A.K. Bratislava a VŠchemickotechnologická , Bratislava
 • vzdělání3

Kariéra:

 • od r. 1968 výuka odborných předmětů na Dívčí škole v Seredi
 • od r.1969 vuka v Bratislavě naStřední škole ekonomické, Odborném učilišti a Oděvním učilišti, odborné předměty
 • spoluautorka učebnic pro obor oděvy,kožešníky a divadelní kostýmy.

Zájmy:

 • kultura, folklor, senioři
 • zahrada
 • zájmy3

Kontakt:

telefon: 

email: krčmař.consult@iol.cz

Proč mě volit?

 

Veřejné zdroje

Růžena Krčmařová
 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
849 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)