19 Mgr. Pavel Blažík nar. 1982, právník, Magistrát města Brna

Soukromé zdroje

Vzdělání:

  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity - titul Mgr.

Kariéra:

  • právník, ÚMČ Brno-střed

Zájmy:

  • skauting
  • historie
  • populární hudba

Kontakt:

telefon: 

email: blazik.pavel@kr-jihomoravsky.cz

Proč mě volit?

Jako zastupitel Jihomoravského kraje jsem pracoval již v končícím volebním období. Od roku 2010 působím též v Zastupitelstvu MČ Brno-Černovice. I pod vlivem mého paralelního působení ve skautské organizaci Junák se snažím do politiky vnášet principy slušnosti a spolupráce. Jako svůj přínos pro kariéru zastupitele považuji rovněž své právnické vzdělání.

Veřejné zdroje

Mgr. Pavel Blažík
  • spolupráce na agendě centrálních nákupů prostřednictvím krajské společnosti CEJIZA
  • snaha o poskytování krajských finančních prostředků dětským a mládežnickým organizacím formou dotací
  • úspěšný požadavek zveřejňování zápisů ze schůzí zastupitelstva a rady v městské části
  • zajištění víceletého financování neziskových organizací věnujících se využití volného času dětí a mládeže
870 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)