16 JUDr. Václav Novák nar. 1950, právník

Soukromé zdroje

Vzdělání:

 • Právnická faktulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Postgraduální studium sociálních věd na Karlově univerzitě v Praze
 • Dvě maturity (Gymnázium, Střední ekonomická škola)

Kariéra:

 • Vedoucí personálního odboru MND HodonínVedoucí personálního odboru MND Hodonín
 • Vedoucí personálního odboru ČEZ, a.s., Elektrárna Hodonín
 • Vedoucí správního odboru MěÚ Dubňany

Zájmy:

 • vysokohorská turistika
 • cykloturistika

Kontakt:

telefon: 

email: novak.vaclav@atlas.cz

Proč mě volit?

Všechna má zaměstnání se týkala práce s lidmi. Myslím si proto, že dokážu citlivě vnímat jejich potřeby. Právnické vzdělání i zkušenosti nabyté v komunální politice jsou dobrými předpoklady k tomu, abych také uměl potřeby lidí prosazovat a řešit. 

Veřejné zdroje

JUDr. Václav Novák
 • Navrhnout a prosadit opatření vedoucí k větší transparentnosti a ke zjednodušení majetkových transakcí JMK. 
 • Poskytnout účinnou metodickou pomoc cca dvaceti občanským sdružením a šesti obcím, která vedla k získání dotací z rozpočtu JMK.  
 • Zabránit krácení finančních prostředků vyčleněných na dotační program rozvoje venkova JMK.
895 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)