1 JUDr. Michal Hašek nar. 1976, Poslanec PSP ČR, hejtman JmK

Soukromé zdroje

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Kariéra:

 • starosta obce

Zájmy:

 • literatura faktu
 • hudba
 • cestování

Kontakt:

telefon: 

email: hejtman@kr-jihomoravsky.cz

Proč mě volit?

Jsem si velmi dobře vědom toho, že jako všude v naší zemi, i u nás v kraji, mají lidé strach o svou práci a podnikání. Považuji proto za nezbytné, abychom udrželi stávající pracovní místa a vytvářeli další nové příležitosti pro podnikatele i zaměstnance. Zároveň nepřipustím privatizaci krajských nemocnic a omezování kvality a dostupnosti zdravotní péče. ČSSD bude také pokračovat v rozvoji sociální služeb a i nadále zvyšovat transparentnost hospodaření kraje a snižování provozních nákladů.

Veřejné zdroje

JUDr. Michal Hašek
 • Záchrana Úrazové nemocnice v Brně a rozvoj zdravotnictví v Jihomoravském kraji. 
 • Získání 600 milionů korun na zabezpečení sociálních služeb v kraji (jediný kraj v ČR)
 • Úspory v řadech desítek procent tj. stovek milionů korun (díky otevřeným výběrovým řízením).
 • Jihomoravský kraj na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR bohužel nemá schválené Zásady územního rozvoje.
 • Nebylo možné investovat větší prostředky do opravy silnic nižších tříd (škrty centrální vlády).
 • Krajům významně narostla agenda a odpovědnost. Z těchto důvodů bohužel nebylo možné dostatečně efektivně snižovat provozní náklady krajského úřadu.
2008 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)