47 Jiří Koláček nar. 1952, Místostarosta města Kuřim

Soukromé zdroje

Vzdělání:

 • Vyučen dřevomodelářem v TOS Kuřim n.p. dnes ALTA a.s.
 • SPŠ Slévárenská v Brně
 • Pedagogická fakulta - Univerzita Karlova v Praze
 • MBA – Veřejná správa v Praze

Kariéra:

 • TOS Kuřim n.p. – dělník , úředník
 • SPŠ Slévárenská – učitel odborných předmětů
 • Od roku 1998 jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti financování podnikatelských projektů.

Zájmy:

 • Dříve aktivně fotbal, dnes rekreačně tenis, cyklistika, lyžování
 • Putování přírodou nedotčenou civilizací
 • Vážná a relaxační hudba

Kontakt:

telefon: 

email: kolacek@radnice.kurim.cz

Proč mě volit?
Od roku 1990 jsem v komunální politice zastával funkce místostarosty, radního, předsedy sportovní,
kulturní a školské komise, jsem od narození v Kuřimi a znám velmi dobře problémy města i občanů, jsem
komunikativní, všem, kteří mě požádají o pomoc se snažím vyhovět .
Mnohaleté zkušenosti ze základního stupně komunální politiky, soustavným vzděláváním se , MBA, mohu
efektivně zúročit při práci v krajské samosprávě, nabízím nové politické moderní řízení pro řešení každého
problému.

Veřejné zdroje

Jiří Koláček
 • Zařadit výuku šachů do mateřské školy
 • Založit pro seniory občanské sdružení ABC VITAL a tím přispět k sociální aktivizaci a pocitu životní
  pohody a spokojenosti u seniorů, vybudovat návyky u mladší generace k zodpovědnosti za starší generaci
 •  Zajistit investora k výstavbě nebo rozšíření domu s pečovatelskou službou
 • Vytvořit poradenský tým za studentů, který by občany v rámci prevence ochránil před marketingovými
  útoky firem na seniory
 • Prosadit v zastupitelstvu města stejnou finanční podporu pro seniory tak, jak je tomu např. u podpory
  sportovců.
838 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)