11 Ing. Zdeněk Dufek nar. 1978, předseda finančního výboru JmK

Soukromé zdroje

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor právo, právní věda, promoce 2002
 • Provozně-ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, obor manažersko - ekonomický, promoce 2001

Kariéra:

 • 2002-2005 mezinárodní zasilateská skupina AFG Holding, a.s. - právník, jednatel pobočky v přístavu Hamburg
 • 2005-2008 skupina E.ON - vedoucí útvaru Facility management

Zájmy:

 • veškerý volný čas věnuji rodině

Kontakt:

telefon: 

email: dufek.zdenek@kr-jihomoravsky.cz

Proč mě volit?

Prosazuji účelné hospodaření organizací zřizovaných krajem a dbám na úspory provozních nákladů.

Veřejné zdroje

Ing. Zdeněk Dufek
 • Podařilo se zavést systém centrálních nákupů a dosahování úspor v řádech desítek milionu korun při nákupu zboží a služeb pro krajské organizace.
 • Jsem spoluautorem portálu www.krajbezkorupce.cz, kde jsou na jednom místě uveřejňovány veřejné zakázky nad 0,5 mil. Kč všech krajských organizací včetně výsledků výběrových řízení.
 • Podařilo se změnit systém hodnocení ředitelů příspěvkových organizací a byli více hodnoceni za skutečný výkon a plnění cílů.
 • Kompletní datové propojení krajských příspěvkových organizací s krajským úřadem a úplné sjednocení účetních osnov.
 • Dosáhnout systémových změn v oblasti financování krajských kulturních zařízení.
 • Není dořešeno systémové financování sportu.
1998 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)