40 Ing. Jiří Frolec nar. 1963, vedoucí referátu nepojistných so

Soukromé zdroje

Vzdělání:

  • VUT FAST Brno, obor pozemní stavby

Kariéra:

  • tajemník MěÚ Bučovice
  • tajemník MěÚ Veselí nad Moravou
  • tajemník ÚMČ Brno-jih

Zájmy:

  • cimbálová muzika - jsem vedoucím CM HUDCI Z KYJOVA
  • úpravy lidových písní

Kontakt:

telefon: 

email: jirka@hudci.cz

Proč mě volit?

mám přehled o správném fungování samosprávy se zkušeností vedoucího úředníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Veřejné zdroje

Ing. Jiří Frolec
  • věnovat dost času své mladé rodině
  • jako zastupiteli kraje podpora neziskových organizací
  • bezkonfliktní převod sociálních agend a zaměstnanců z obcí s rozšířenou působností na ÚP ČR v rámci Jihomoravského kraje
  • Nepodařilo se mi ovlivnit nesmyslnou úpravu zákona o volbách do zastupitelstev krajů, podle které je neslučitelnou funkce člena zastupitelstva s funkcí ve státním orgánu, je-li tato obsazována volbou, jmenováním nebo ustanovováním. Například pozice vedoucího oddělení nebo referátu na Úřadu práce, tajemníka městského úřadu nemá vliv na rozhodování kraje, na rozdíl od souběhu pozice starosty obce a zastupitele kraje, který si pro svou obec dojedná a sám také schválí dotační podporu, spoluúčast na investicích apod.
816 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)