informační portál pro volby do zastupitelstva JmK 2012

9 RNDr. Miloš Šifalda

RNDr. Miloš Šifalda

nar. 1964
ředitel JCMM

 • Podařilo se mi nastartovat programy na podporu talentovaných studentů
 • Povedlo se mi v letech 2002 - 2010 významným způsobem zlepšit infrastrukturu a vybavení krajských škol
 • Podařilo se mi uspořit optimalizací sítě škol v roce 2004 přibližně 800 mil. Kč a využít tyto peníze bezezbytku opět v rezortu školství
 • Přál bych si dostat do rozpočtu kraje více prostředků na financování sportu, než se mi podařilo
1312 Hlasovat pro kandidáta
12 Jiří Kasala

Jiří Kasala

nar. 1986
Student, podnikatel

 • Nastartovat fungující firmu
 • Přesvědčit mnoho lidí, že lepší podmínky pro podnikání znamená více pracovních míst. Že stát nemá vytvářet nová pracovní místa, ale půdu pro vznik nových firem na našem trhu.
821 Hlasovat pro kandidáta
1 Ing.Bc Jiří Crha

Ing.Bc Jiří Crha

nar. 1960
místostarosta města Blanska

 • Iniciovat diskusi a získat podporu poslanců k zrušení daně z tichého vína.
 • Ve městě Blansku jsme dokázali proaktivním přístupem vyřešit problém bezdomovectví
 • Zasadit se o vznik vyhlášky umožňující redukci počtů kormorána velkého jehož přemnožené populace způsobují na jižní Moravě škody sportovním i produkčním rybářům
 • Přemluvit ostatní politické strany v kraji k zavedení finančních stropů na volební kampaně
 • Zhubnout po Vánocích na původní váhu
 • Uběhnout celý pulmaraton
801 Hlasovat pro kandidáta
2 Ing.arch. Vojtěch Mencl

Ing.arch. Vojtěch Mencl

nar. 1970
urbanista - architekt

 • nejvíc se mi povedlo nastartovat projekt parkovacího domu Kopečná v Brně
 • a taky prosadit uspořádání soutěže na architektonické řešení Zelného trhu v Brně
 • Dcera Terezka
 •  Doposud se mi nepovedlo docílit vypuštění nesmyslného průrazu obytnou částí města Brna - tzv. "Nové městské třídy" z územního plánu města 
727 Hlasovat pro kandidáta
4 Rostislav Koštial

Rostislav Koštial

nar. 1960
starosta Mikulova

 • rozvoj města-turistického ruchu,kultury
 • regenerace Křížové cesty
 • rekonstrukce Amfiteátru,školky. domu pro seniory-G.centra
 • Rozehnat blbou náladu
709 Hlasovat pro kandidáta
58 Miroslava Holasová

Miroslava Holasová

nar. 1972
Městys Svitávka - účetní

 • Jsem předsedkyní kulturní komise, která pořádá každý rok Svitávecký jarmark tradičních řemesel. Letos se konal 7. ročník, od prvního ročníku jsem jeho hlavní pořadatelkou. Mám radost z toho, že tato akce se stala již oblíbenou tradicí ve Svitávce, rádi ji navštěvují nejen občané Svitávky, ale i z okolí. Důkazem toho je, že této akce se zúčastňuje každý rok více návštěvníků. Na celé odpoledne je připraven kulturní program, který končí večerní zábavou a vrcholí ohňostrojem nebo ohňovou či světelnou show. Letos hlavním hostem jarmarku byla Gábina Gunčíková - finalistka Česko-slovenské superstar. 
 • Hlavní činností zastupitelstva již druhé volební období je největší investiční akce v historii Svitávky - "Výstavba kanalizace a ČOV". V loňském roce tato výstavba započala. Rozpočet celé této akce je 120 mil. Kč. 85% z uznatelných výdajů jsme získali dotaci z FS, 5% z SFŽP. Stavba by měla být dokončena v roce 2013.
 • Mám zájem o rozvoj a modernizaci Základní školy Svitávka. V loňském roce jsme získali dotaci na zateplení ZŠ. Tato akce již byla úspěšně dokončena a ZŠ nyní bude počítat úsporu finančních prostředků v podobě snížení spotřeby plynu na vytápění celého objektu. V letošním roce proběhla celková rekonstrukce sociálního zařízení. Jako členka školské rady úzce spolupracuji s vedením školy. 
 • Nedávno jsem navštívila vilu Thugenhat v Brně. Mrzí mě, že není veřejnosti známá skutečnost, že majitelka vily Gréta Thugenhatová byla dcerou Alfréda Löw-Beera, který bydlel v Malé vile ve Svitávce (nyní sídlo Úřadu městyse Svitávka). Její otec jí u příležitosti sňatku věnovat pozemek v Brně Černých Polích, kde si s manželem postavili vilu. Toto by se mělo změnit tím, že bude díky spolupráci s MAS Boskovicko plus zpracována publikace, DVD a propagační materiály, kterými by se Löw-Berrova vila ve Svitávce měla více zviditelnit. 
 • Löw-Beerova vila ve Svitávce by si zasloužila větší pozornost i z hlediska rekonstrukce. Snažíme se postupnými opravami vilu vracet do původního stavu, ale bohužel rozpočet městyse nestačí na větší akce. Například okna v celé vile jsou původní, často nedoléhají, uniká tudy teplo a tím se zvyšují náklady na energie. Snem mým i vedení městyse (starosta i místostarosta - ODS) je Löw-Beerovu vilu celkově zrekonstruovat, vybudovat zde muzeum, kde zachytíme celou historii rodiny Löw-Beerů. Tím by došlo ke zviditelnění této významné kulturní památky a uchování i pro budoucí generace. 
 • Další mou snahou, která zatím skončila "na papíře" je celková rekonstrukce místní knihovny. Podařilo se mi to, že knihovna přešla od klasického "papírového" výpůjčního systému na systém elektronický. Za poslední dva roky byla provedena celková katalogizace knihovny. Knihovna sídlí v budově úřadu městyse, její vybavení již neodpovídá požadavkům moderní doby. Bohužel zatím jsem nenalezla vhodný dotační titul, který by mohl být použitý k modernizaci těchto prostor - vymalování, výměna nábytku a podlahové krytiny.  
702 Hlasovat pro kandidáta
70 Ing. Robert Šrahol

Ing. Robert Šrahol

nar. 1984
specialista informačních technol

 • dostudovat
 • toho je víc...
677 Hlasovat pro kandidáta
5 Ing.Mgr.MBA Ivo Vrzal

Ing.Mgr.MBA Ivo Vrzal

nar. 1967
ekonom, právník

 • Pomohl jsem k oživení městské části Brno-sever podporou a spoluúčastí na pořádání nových akcí pro veřejnost typu Slavností vína, Vítání prázdnin nebo Slavnostního otevření dětských hřišť. 
 • Jako předseda finanční komise Rady MČ Brno-sever jsem přispěl ke zpřísnění vymáhání pohledávek bytového fondu.
 • Privatizace bytů v Městské části Brno-sever
 • Vše co se mi nepodařilo prosadit
 • Rychlejší obsazování neobsazených městských bytů
 • Zkvalitnění parkování v městké části
671 Hlasovat pro kandidáta
7 Karel Jurka

Karel Jurka

nar. 1973
místostarosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
662 Hlasovat pro kandidáta
8 Ing. Vojtěch Fabík

Ing. Vojtěch Fabík

nar. 1959
starosta

 • přístavbou mateřské školy zdvojnásobit její kapacitu a zateplením základní školy ušetřit 40 % provozních výdajů
 • výstavba regionální kompostárny
 • již jedenáctá bezproblémová sezóna na koupališti Pohoda Únanov
 • dokončit výstavbu kapličky Jana Pavla II
 • vyřešit vlastnictví některých pozemků
 • utlumení činnosti Divadelního spolku Únanov
658 Hlasovat pro kandidáta
44 Ing. Jan Helikar

Ing. Jan Helikar

nar. 1960
starosta Obce Vranovice

 •  Poctivou mravenčí prací obhájit s ODS prvenství v komunálních volbách 2010 s 42 % hlasů.
 •  Se soukromým investorem připravit a realizovat projekt PPP na výstavbu Domu pro seniory v hodnotě cca 50 mil Kč s 80 lůžky.
 •  Úspěšnými obecními developerskými projekty zastavit demografické stárnutí obce.
 • Využít možností obce ke zvýšení turistického ruchu
 • Přesvědčit Lesy ČR k prodeji pozemku v centru obce.
655 Hlasovat pro kandidáta
3 Mgr. Vladimír Šmerda

Mgr. Vladimír Šmerda

nar. 1959
starosta

 • V Obci Žabčice jsem starostou 14 let a za tu dobu se z této obce stala jedna z nejlépe fungujících obcí na Jižní Moravě. 
 • Podporuji spolky, které jsou nezbytné pro fungování obce
 • Obec je kompletně vybavená: Nová škola, školka s dostatečnou kapacitou, opraveny všechny chodníky a silnice, nový kulturní dům, fotbalové hřiště s umělým povrchem, sportovní hala, čistírna, vodovod, kanalizace, cyklostezka, dům s pečovatelskou službou atd.
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
648 Hlasovat pro kandidáta
24 Libor Sadílek

Libor Sadílek

nar. 1969
místostarosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
646 Hlasovat pro kandidáta
10 Ing. Oldřich Štarha

Ing. Oldřich Štarha

nar. 1961
místostarosta Kuřimi

 • Za minulé volební období bylo město Kuřim serverem Aktuálně vyhlášeno za nejvíce se rozvíjející město v ČR
 • Odstranit největší kuřimský problém - tranzitní dopravu
640 Hlasovat pro kandidáta
11 Ing.arch. Anna Procházková

Ing.arch. Anna Procházková

nar. 1952
Architektka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
640 Hlasovat pro kandidáta
18 Bc. Martina Hiclová

Bc. Martina Hiclová

nar. 1977
manažerka obchodu

 • Rozběhnout soukromé podnikání, souběžně vystudovat a zkoordinovat s tím vším péči o rodinu.
 • Můj start byl zbytečně hektický, dnes si dokáži stanovit priority.
634 Hlasovat pro kandidáta
30 Ing. Josef Svoboda

Ing. Josef Svoboda

nar. 1958
starosta

 • nejsou to akce jednoho člověka - odkanalizování další podstatné části města a skloubení akce s opravou páteřní komunikace a generální opravou místní komunikace
 • vytvoření prostor pro inovativní výuku na ZŠ
 • obsazení a rozvoj průmyslové zóny
 • zatím stále trvají práce na přípravě protipovodňových opatření-potřebujeme urychleně dokončit a postoupit k realizaci
 • trvají přípravy úpravy výjezdu z průmyslové zóny. Rovněž potřebujeme urychleně dokončit a zrealizovat.
 • potřebujeme řešit bezpečnost dopravy ve městě.Z důvodů nevyjasněných vlastnických vztahů k potřebným pozemkům se zatím situaci nedaří řešit. Pokračujeme v tom..
631 Hlasovat pro kandidáta
69 Bc. Karel Souček

Bc. Karel Souček

nar. 1983
jednatel

 • vybudovat funkční firmu
 • zajet silniční časovky na závodě Ocelový muž v Tišnově pod 1:10
631 Hlasovat pro kandidáta
16 Ing. Andrea Pazderová

Ing. Andrea Pazderová

nar. 1967
místostarostka městské části Brn

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
629 Již jste hlasoval
35 Mgr. Bc. Richard Duřpekt

Mgr. Bc. Richard Duřpekt

nar. 1979
ekonom, finanční poradce

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
628 Hlasovat pro kandidáta
66 Libor Kosour

Libor Kosour

nar. 1954
OSVČ

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
628 Hlasovat pro kandidáta
22 Ing. Radim Tichý, MBA

Ing. Radim Tichý, MBA

nar. 1970
ředitel projektu, Veletrhy Brno,

 • celý můj život
 • ještě nejsem v krajském zastupitelstvu
627 Hlasovat pro kandidáta
20 JUDr. Zuzana Hermanová

JUDr. Zuzana Hermanová

nar. 1964
starostka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
622 Hlasovat pro kandidáta
21 Ing. Jana Bačíková, DiS.

Ing. Jana Bačíková, DiS.

nar. 1969
ekonom

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
621 Hlasovat pro kandidáta
14 Vlastimil Helma

Vlastimil Helma

nar. 1961
starosta města

 • Výrazně přispět k zachování gymnázia v Židlochovicích
 • Jako předseda Cyklistické stezky Brno - Vídeň získat dotační prostředky v desítkách mil. Kč na dostavbu bezpečných úseků cyklostezky
 • Boj Židlochovic proti záplavě hracích automatů ve městě se mi podařilo dotáhnout jen k Ústavnímu soudu. Část zařízení u nás stále okrádá spoluobčany.
620 Hlasovat pro kandidáta
49 Lukáš Boula

Lukáš Boula

nar. 1982
specialista informačních technol

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
619 Hlasovat pro kandidáta
51 Mgr. Petr Antoš

Mgr. Petr Antoš

nar. 1975
ředitel ZŠ

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
618 Hlasovat pro kandidáta
42 Mgr. František Ondráček

Mgr. František Ondráček

nar. 1963
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
617 Hlasovat pro kandidáta
65 Bc. Hynek Julínek

Bc. Hynek Julínek

nar. 1974
vedoucí CIKT ESF MU

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
617 Hlasovat pro kandidáta
31 JUDr. Jan Královec

JUDr. Jan Královec

nar. 1957

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
612 Hlasovat pro kandidáta
33 Ing. Štefan Šottník

Ing. Štefan Šottník

nar. 1960
starosta obce

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
609 Hlasovat pro kandidáta
38 Ing. Jaroslav Šmerda

Ing. Jaroslav Šmerda

nar. 1985

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
609 Hlasovat pro kandidáta
48 Andrea Řičicová

Andrea Řičicová

nar. 1975
manažerka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
609 Hlasovat pro kandidáta
52 Ing. Lukáš Witala, Ph.D.

Ing. Lukáš Witala, Ph.D.

nar. 1981
stav. inženýr

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
609 Hlasovat pro kandidáta
62 Jiří Šikula

Jiří Šikula

nar. 1990
referent státní správy

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
609 Hlasovat pro kandidáta
15 Vladímír Stejskal

Vladímír Stejskal

nar. 1958
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
608 Hlasovat pro kandidáta
28 Ing.Bc. Radomír Daňhel

Ing.Bc. Radomír Daňhel

nar. 1968
daňový poradce

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
608 Hlasovat pro kandidáta
60 Mgr. Michal Politzer

Mgr. Michal Politzer

nar. 1975
OSVČ, IT specialista

 • Postavit se zcela na vlastní nohy
 • Řídit úsek firmy v době krize a dosáhnout pro majitele výhodného prodeje
 • Být vidět na sociální síti Twitter
 • Zhubnout sportem o 5 kg na optimální váhu..
 • Zatím splatit celý byt, hypotéka je ještě na deset let
 • Přesvědčit spolustraníky, aby mě dali na vyšší místo na kandidátce.
608 Hlasovat pro kandidáta
6 Mgr. Jiří Šimeček

Mgr. Jiří Šimeček

nar. 1967
historik

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
606 Hlasovat pro kandidáta
29 Ing. Dagmar Nepeřená

Ing. Dagmar Nepeřená

nar. 1965
zástupkyně ředitele ZOO PARKU Vy

 • privatizace bytového fondu obce
 • jasnější pravidla financování dotací a grantů na obci
 • přebytkový rozpočet obce
 • prosadit se a uspět v politice
 • přesvědčit kolegy, že ženy jsou rovnocenné a ženy, že si mají pomáhat
 • stále ještě jsem nebyla na opeře v Miláně
606 Hlasovat pro kandidáta
41 Tomáš Kryl

Tomáš Kryl

nar. 1978
PS ASSISTANCE, s.r.o.

neměl jsem doposud možnost ani příležitost pracovat na projektech v rámci ODS či JM….

606 Hlasovat pro kandidáta
26 Ing. Alena Řezníčková, MBA

Ing. Alena Řezníčková, MBA

nar. 1964
manažer

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
605 Již jste hlasoval
27 Ing. Jaroslav Hloušek

Ing. Jaroslav Hloušek

nar. 1972

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
605 Hlasovat pro kandidáta
25 Marek Pazall

Marek Pazall

nar. 1972
obchodní manažer

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
603 Hlasovat pro kandidáta
17 Mgr. Pavel Málek

Mgr. Pavel Málek

nar. 1977

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
601 Již jste hlasoval
53 Ing. Jaroslav Pospíšil

Ing. Jaroslav Pospíšil

nar. 1953
báňský inženýr

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
599 Hlasovat pro kandidáta
68 František Dobeš

František Dobeš

nar. 1961
technik

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
598 Hlasovat pro kandidáta
59 Bc. Oldřich Vachala

Bc. Oldřich Vachala

nar. 1989
student

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
597 Hlasovat pro kandidáta
67 Roman Liška

Roman Liška

nar. 1974

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
597 Hlasovat pro kandidáta
50 Bc. Pavel Houšť

Bc. Pavel Houšť

nar. 1967
energetik

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
595 Hlasovat pro kandidáta
55 Ing. Petr Klíma

Ing. Petr Klíma

nar. 1953
ved.stav.úřadu- Měú

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
594 Hlasovat pro kandidáta
 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
592 Hlasovat pro kandidáta
36 Mgr. Petr Orlický

Mgr. Petr Orlický

nar. 1968
učitel

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
592 Hlasovat pro kandidáta
37 Petr Slezák

Petr Slezák

nar. 1980
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
592 Hlasovat pro kandidáta
47 Jiří Dvořáček

Jiří Dvořáček

nar. 1978

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
592 Hlasovat pro kandidáta
13 Ing. Ivan Charvát

Ing. Ivan Charvát

nar. 1967
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
591 Hlasovat pro kandidáta
40 Bc. Lubomír Mlejnek

Bc. Lubomír Mlejnek

nar. 1956
zemědělský technik

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
590 Hlasovat pro kandidáta
45 Ludmila Adlerová

Ludmila Adlerová

nar. 1958
místostarostka městské části Brn

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
590 Hlasovat pro kandidáta
23 MUDr. Petr Havel

MUDr. Petr Havel

nar. 1958
lékař

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
589 Hlasovat pro kandidáta
43 MUDr. Jana Novotná

MUDr. Jana Novotná

nar. 1965
lékař

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
588 Hlasovat pro kandidáta
46 Martin Kühn

Martin Kühn

nar. 1973

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
588 Hlasovat pro kandidáta
63 JUDr. Pavel Kašník

JUDr. Pavel Kašník

nar. 1964
místostarosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
588 Hlasovat pro kandidáta
61 Ing. Jiří Flora

Ing. Jiří Flora

nar. 1974
Starosta, finanční ředitel

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
587 Hlasovat pro kandidáta
64 Ing. Zdeněk Kadlc

Ing. Zdeněk Kadlc

nar. 1958
stavbyvedoucí

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
585 Hlasovat pro kandidáta
34 Kateřina Hradilová

Kateřina Hradilová

nar. 1983

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
581 Hlasovat pro kandidáta
32 Michal Kadlec

Michal Kadlec

nar. 1978
podnikatel

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
577 Hlasovat pro kandidáta
39 Vladimír Ryba

Vladimír Ryba

nar. 1951
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
576 Hlasovat pro kandidáta
56 Antonín Žilka

Antonín Žilka

nar. 1965

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
576 Již jste hlasoval
54 Ing. František Havíř

Ing. František Havíř

nar. 1973
OSVČ

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
572 Hlasovat pro kandidáta
57 Bohuslav Hlavička

Bohuslav Hlavička

nar. 1959
podnikatel

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
572 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)