informační portál pro volby do zastupitelstva JmK 2012

1 Ing.  Jana Drápalová

Ing.  Jana Drápalová

nar. 1962
starostka MČ Brno-Nový Lískovec

 • modernizovat bytový fond a školy v Novém Lískovci do nízkoenergetického standardu
 • referendum o poloze brněnského nádraží
 • prosadit půlhodinu pro občany na brněnském zastupitelstvu
 • prosadit, aby Brno přistoupilo k Úmluvě primátorů evropských měst o snížení emisí CO2 o 20%
 • zatím se mi nepovedlo zajistit rozšíření zastávky trolejbusu na Mendlově náměstí
 • nejsem hrdá na to, že jsme jednou zapomněla na Den bez aut a chytla mne přitom televize, i když vlastně do města autem normálně nejezdím
720 Hlasovat pro kandidáta
3 RNDr.  Mojmír Vlašín

RNDr.  Mojmír Vlašín

nar. 1954
ekolog -Ekologický institut Vero

 • zabránit nesmyslné stavbě dálnice na Mikulov
 • zajistit, aby nádraží zůstalo v centru města Brna
 • spoluprosadit vyčistění přehrady
 • prosadit FSC – ekologickou certifikaci Lesů města Brna
 • zamezit  zbytečným a megalomanským ohňostrojovým soutěžím na přehradě
 • zajistit separaci plastů a bioodpadu v Brně
681 Hlasovat pro kandidáta
6 Ivana Fajnorová

Ivana Fajnorová

nar. 1967
starostka MČ Brno-Jundrov

 • Prosadit zveřejňování jmenovitého hlasování jednotlivých zastupitelů při jednání zastupitelstva
 • Rozjet vzdělávací program pro seniory (kurz PC, semináře apod.)
 • Rozšíření kapacity místní MŠ a zahájení rekonstrukce bytového fondu
 • Prosadit omezení pálení rostlinného odpadu
 • Zveřejňovat záznamy z jednání zastupitelstva na webových stránkách
 • Prosadit na Odboru dopravy MMB zřízení přechodu pro chodce na důležitém místě v Jundrově
649 Hlasovat pro kandidáta
10 MgA. Jan Symon

MgA. Jan Symon

nar. 1976
starosta obce Ostopovice

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
625 Hlasovat pro kandidáta
15 RNDr. Jan Hollan, Ph.D.

RNDr. Jan Hollan, Ph.D.

nar. 1956
environmentalista

 • přitáhnout pozornost ke kráse nočního prostředí a potřebě jeho ochrany (před přidávaným světlem)
 • dtto, k významu stabilního klimatu a potřebě zpomalit jeho zánik opuštěním užívání fosilních paliv
 • prosadit náhradu papírové dokumentace pro (některé vyspělé) zastupitele Brna-středu eletronickou a její zpřístupnění veřejnosti
 • český zákon dosud neobsahuje skutečné překážky hloupému svícení
 • česká vědecká obec nutnost ochrany klimatu většinou ignoruje či bagatelizuje
 • zveřejnění podkladů umožnilo změnu zasedání našeho zastupitelstva na frašku - na oznámení čísla bodu a zahájení hlasování, aniž se aspoň vysloví návrh usnesení či naznačí obsah bodu jednání
620 Hlasovat pro kandidáta
26 Mgr. et Mgr. Michal Medek

Mgr. et Mgr. Michal Medek

nar. 1974
vedoucí střediska ekologické výc

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
613 Hlasovat pro kandidáta
11 RNDr. Anastazios Jiaxis

RNDr. Anastazios Jiaxis

nar. 1961
starosta MČ Brno-Bosonohy

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
610 Hlasovat pro kandidáta
4 Mgr. Zdeňka Dohnálková

Mgr. Zdeňka Dohnálková

nar. 1955
ředitelka knihovny univerzitního

 • pracovat s NNO a občany v Tišnově (založení Ekoporadny, připomínkování výstavby supermarketů, připomínkování územního plánu)
 • Zahájit sběr bioodpadu a zapojit občany do finančně motivovaného adresného pytlového sběru plastů (společně s kolegy z komise ŽP a komunálním odborem)
 • zahájit facilitovanou komunikaci vedení města s občany - pořádání "Procházek s radními"
 • získat pro Stranu zelených více voličů a sympatizantů, aby bylo její zastoupení v zastupitelstvu vyšší než homeopatické
 • zabránit výstavbě supermarketu TESCO v historickém centru Tišnova - přesvědčit ostatní zastupitele, že to fakt není dobrý nápad…
 • dosáhnout vyšší podporu pro vybudování městského parku a chybějící kanalizace v části "Za mlýnem"
604 Hlasovat pro kandidáta
59 Tereza Čoupková

Tereza Čoupková

nar. 1987
studentka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
601 Hlasovat pro kandidáta
12 RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.

RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.

nar. 1956
ředitelka ekologického institutu

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
598 Hlasovat pro kandidáta
25 Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.

Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.

nar. 1980
místostarosta Lomnice u Tišnova

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
597 Hlasovat pro kandidáta
40 JUDr. Jiřina Továrková

JUDr. Jiřina Továrková

nar. 1953
zstupitelka a radní za Stranu ze

 • prosadit - (po náročné přesvědčovací akci v radě)  - zákaz hracích automatů v naší MČ
 • podílet se na úspěšné žádosti o grant a získání 540 tis. Kč pro MČ na projekt Přírodní zahrady
 • zasadit se o podporu volnočas. aktivit tj. Centra volného času Linka v naší MČ
 • prosadit v bytové komisi změnu zásad pro přidělování a hospodaření s byty
 • nastartovat řešení sociálních problémů s tzv."pouliční mládeží"
 • zefektivnit využívání a pojištění majetku v naší MČ 
596 Hlasovat pro kandidáta
2 Mgr. Josef Hasník

Mgr. Josef Hasník

nar. 1962
starosta Dolních Dunajovic

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
594 Hlasovat pro kandidáta
21 Ing. Aleš Máchal

Ing. Aleš Máchal

nar. 1952
vysokoškolský učitel

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
594 Hlasovat pro kandidáta
32 RNDr. Miroslav Rokos

RNDr. Miroslav Rokos

nar. 1959
obchodní zástupce

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
591 Hlasovat pro kandidáta
50 Ing. Jaromír Franc

Ing. Jaromír Franc

nar. 1946
projektový manažer

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
587 Hlasovat pro kandidáta
51 Ing. Ludmila Rolencová

Ing. Ludmila Rolencová

nar. 1984
projektová manažerka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
587 Hlasovat pro kandidáta
24 Mgr. Lucie Krčmař Heidlerová

Mgr. Lucie Krčmař Heidlerová

nar. 1981
finanční analytička

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
585 Hlasovat pro kandidáta
38 Ing. Jiří Bureš

Ing. Jiří Bureš

nar. 1961
překladatel

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
581 Hlasovat pro kandidáta
55 Ing. Jan Buřival

Ing. Jan Buřival

nar. 1951
biolog

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
580 Hlasovat pro kandidáta
28 Mgr. Martin Nawrath

Mgr. Martin Nawrath

nar. 1969
ředitel obecně prospěšné společn

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
579 Hlasovat pro kandidáta
13 doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D

nar. 1972
docent Masarykovy univerzity

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
578 Hlasovat pro kandidáta
64 Mgr. Jitka Srbová

Mgr. Jitka Srbová

nar. 1967
učitelka základní školy

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
578 Hlasovat pro kandidáta
60 Jan Křehlík

Jan Křehlík

nar. 1959
technik

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
576 Hlasovat pro kandidáta
20 BcA. Pavla Spurná

BcA. Pavla Spurná

nar. 1986
rodičovská dovolená

 • mít krásnou a zdravou rodinu
 • zamezit výstavbě soukromých podzemních garáží pod Zelným trhem (společně s kolegy z občanských sdružení Brnění a 4AM)
 • Nastartovat dialog s brněnskou politickou reprezentací o kulturní politice města Brna (spolu s kolegy z iniciativy Brno kulturní)
 • je toho hodně, ale většina se ještě dá měnit a zlepšovat
575 Hlasovat pro kandidáta
23 Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.

Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.

nar. 1943
geograf

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
574 Již jste hlasoval
62 Sabina Kotlánová

Sabina Kotlánová

nar. 1990
prodavačka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
571 Hlasovat pro kandidáta
29 Mgr. Magda Janečková

Mgr. Magda Janečková

nar. 1988
učitelka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
570 Hlasovat pro kandidáta
19 Bohuslav Bernard

Bohuslav Bernard

nar. 1973
jednatel společnosti, Božice

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
569 Hlasovat pro kandidáta
7 Petr Kotlán

Petr Kotlán

nar. 1959
isolatér

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
568 Hlasovat pro kandidáta
47 Mgr. et Mgr. Klára Krajčí

Mgr. et Mgr. Klára Krajčí

nar. 1979
učitelka, speciální pedagog

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
568 Hlasovat pro kandidáta
30 Ing. Zdeněk Forman

Ing. Zdeněk Forman

nar. 1966
vysokoškolský učitel

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
566 Hlasovat pro kandidáta
36 RNDr. Ivan Novotný

RNDr. Ivan Novotný

nar. 1960
botanik

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
566 Hlasovat pro kandidáta
52 JUDr. Vítězslav Krabička

JUDr. Vítězslav Krabička

nar. 1959
advokát

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
566 Hlasovat pro kandidáta
57 Ing. Karel Žilka

Ing. Karel Žilka

nar. 1966
daňový poradce

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
566 Hlasovat pro kandidáta
53 Ing. arch. Gabriela Chmelařová

Ing. arch. Gabriela Chmelařová

nar. 1975
architektka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
565 Hlasovat pro kandidáta
18 Mgr. Jasna Flamiková

Mgr. Jasna Flamiková

nar. 1969
ředitelka Nadace Veronica

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
563 Hlasovat pro kandidáta
27 Marie Špačková

Marie Špačková

nar. 1949
důchodkyně

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
563 Hlasovat pro kandidáta
42 Milan Teraz

Milan Teraz

nar. 1971
OSVČ

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
563 Hlasovat pro kandidáta
16 Ing. Ivana Urbánková

Ing. Ivana Urbánková

nar. 1961
středoškolská učitelka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
562 Hlasovat pro kandidáta
41 Mgr. Martina Janoušková

Mgr. Martina Janoušková

nar. 1967
učitelka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
562 Hlasovat pro kandidáta
5 Ivan Doleček

Ivan Doleček

nar. 1958

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
561 Hlasovat pro kandidáta
22 Mgr. Zuzana Benešová

Mgr. Zuzana Benešová

nar. 1977
právnička

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
561 Hlasovat pro kandidáta
58 Leopold Binder

Leopold Binder

nar. 1960
zemědělec

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
561 Hlasovat pro kandidáta
34 PhDr. Karla Hofmannová

PhDr. Karla Hofmannová

nar. 1950
kulturolog

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
559 Hlasovat pro kandidáta
43 Pavel Brzobohatý

Pavel Brzobohatý

nar. 1961
automechanik

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
559 Hlasovat pro kandidáta
14 Bc. Petra Formanová, DiS.

Bc. Petra Formanová, DiS.

nar. 1978
starostka obce Horní Břečkov

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
558 Hlasovat pro kandidáta
39 Karel Jirků

Karel Jirků

nar. 1972
živnostník – knihkupec

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
557 Hlasovat pro kandidáta
48 Petr Kosmák

Petr Kosmák

nar. 1976
soukromý zemědělec

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
557 Hlasovat pro kandidáta
49 Ing. Karel Vilímovský

Ing. Karel Vilímovský

nar. 1961
invalidní důchodce

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
557 Hlasovat pro kandidáta
9 Jana Pálková

Jana Pálková

nar. 1954
soudní zapisovatelka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
555 Hlasovat pro kandidáta
45 Mgr. Radim Cenek

Mgr. Radim Cenek

nar. 1973
grantový manažer

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
555 Hlasovat pro kandidáta
54 Jan Vladík

Jan Vladík

nar. 1940
důchodce

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
554 Hlasovat pro kandidáta
31 Helena Boudná

Helena Boudná

nar. 1961
administrativní pracovnice

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
552 Hlasovat pro kandidáta
35 František Bařina

František Bařina

nar. 1952
OSVČ

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
552 Hlasovat pro kandidáta
44 Irena Burešová

Irena Burešová

nar. 1956
technická asistentka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
552 Hlasovat pro kandidáta
61 Martin Blahák

Martin Blahák

nar. 1990
student

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
551 Hlasovat pro kandidáta
17 Michal Staněk

Michal Staněk

nar. 1973
obchodní ředitel

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
549 Hlasovat pro kandidáta
8 Dušan Táborský

Dušan Táborský

nar. 1973
sládek pivovaru Vyškov

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
548 Hlasovat pro kandidáta
33 Lubomír Rek

Lubomír Rek

nar. 1970
kulturní manažer

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
548 Hlasovat pro kandidáta
37 Bc. Iva Tučková

Bc. Iva Tučková

nar. 1981
vedoucí pobočky cestovní kancelá

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
548 Hlasovat pro kandidáta
65 Jiří Vašíček

Jiří Vašíček

nar. 1958
zámečník a fotograf

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
547 Hlasovat pro kandidáta
66 Marek Sedlák

Marek Sedlák

nar. 1974
OSVČ v dopravě

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
545 Hlasovat pro kandidáta
46 Jiří Oujezský

Jiří Oujezský

nar. 1971
OSVČ

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
542 Hlasovat pro kandidáta
63 Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D

Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D

nar. 1975
vysokoškolský učitel

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
541 Hlasovat pro kandidáta
67 Jitka Macková

Jitka Macková

nar. 1982
kuchařka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
538 Hlasovat pro kandidáta
56 Martina Čiháčková

Martina Čiháčková

nar. 1972
referentka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
533 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)