informační portál pro volby do zastupitelstva JmK 2012

1 Ing. Stanislav Juránek

Ing. Stanislav Juránek

nar. 1956
první náměstek hejtmana Jihomora

 • Mým cílem vždy byl stabilní a prosperující kraj, proto jsem se jako hejtman zasadil o rozvoj mezinárodního letiště v Brně – Tuřanech, které významným způsobem přispělo k vysoké zaměstnanosti v našem kraji.
 • Jako prvnímu kraji se nám v době, kdy jsem stál v jeho čele, podařilo prosadit víceleté financování neziskových organizací. Rozhodli jsme se tak v časech prosperující ekonomiky, kdy zdaleka nikdo nehovořil o krizi. Naše rozhodnutí napomohlo k velké stabilitě sociální sítě v Jihomoravském kraji.
 • Jako lidovci jsme přišli s myšlenkou Rodinných pasů, projektem podporujícím rodiny a na něj jsme navázali projekt Senior pasy posilující třígenerační rodinu. Jihomoravský kraj přišel s tímto projektem jako první a dosud úspěšně funguje a navazují na něj další kraje.
 • Jako hejtmanovi Jihomoravského kraje se mi nepodařilo vyjednat se státem dálnici na Vídeň.
 • Mrzí mne, že jsme nevybudovali most z Mikulčic do Kopčan na Cyrilometodějské cestě
 • Nejsem pyšný také na to, že jako jediný kraj v současné době nemáme schváleny Zásady územního rozvoje.
828 Hlasovat pro kandidáta
5 Ing. Klára Liptáková

Ing. Klára Liptáková

nar. 1970
Starosta MČ Brno Maloměřice a Ob

 • projekt Děti dětem 2011
 • viz www.liptakova.cz
 • zredukovat ubytovnu nepřizpůsobivých občanů v Maloměřicích viz 5+2 dny (24.9.)
744 Hlasovat pro kandidáta
2 Roman Celý

Roman Celý

nar. 1974

 • Největší radost mi dělá vybudovaná rozsáhlá síť cyklostezek ve Vyškově, okružní křižovatka Kroměřížská-Tyršova-Tržiště, rekonstrukce podchodu
 • vybudování dynamického řízení křižovatek
 • výstavba nového domu s pečovatelskou službou, převod penzionu od Jihomoravského kraje na město
 • přesvědčit koaličního partnera o výhodnosti soukromých investic do městských sportovišť, v poslední době šlo např. o výstavbu tenisové haly
 • obhájit potřebnost městské společnosti Vyškovské služby s.r.o., momentálně ve fázi útlumu
 • přesvědčit o potřebnosti investic do příprav výstavby tzv. Západního přivaděče města (část plánovaného obchvatu), intenzivněji komunikovat s podnikatelským sektorem o záměrech města
668 Hlasovat pro kandidáta
 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
646 Hlasovat pro kandidáta
4 Ing. Jiří Němec

Ing. Jiří Němec

nar. 1971
soukromý zemědělec

 • Postavit dům
 • Zasadit strom
 • Zplodit pět synů
 • Ztratit přesvědčení, že politika se dá dělat slušně
641 Již jste hlasoval
15 Ing. arch. Jaroslav Klaška

Ing. arch. Jaroslav Klaška

nar. 1962
starosta města Šlapanice

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
621 Hlasovat pro kandidáta
 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
612 Hlasovat pro kandidáta
8 Ing. Jaromíra Vítková

Ing. Jaromíra Vítková

nar. 1957
místostarostka

 • prosadit a zrealizovat projekt Optimalizace odpadového hospodářství, včetně výstavby kompostárny. Akce za cca 45 milKč s vekým % dotace
 • zajistit dotace na proejkt nové expozice v Muzeu Boskovicka a bezbariérový přístup (výtah) oboje v hodnotě cca 7 mil Kč
 • regenerace zeleně na území města
610 Hlasovat pro kandidáta
9 Ing. Zdeněk Nekula

Ing. Zdeněk Nekula

nar. 1970
starosta obce Těšetice

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
609 Hlasovat pro kandidáta
10 Ing. František Havíř

Ing. František Havíř

nar. 1956
starosta města Rousínov

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
609 Hlasovat pro kandidáta
39 Mgr. Zdeněk Juránek

Mgr. Zdeněk Juránek

nar. 1981
místostarosta města Moravský K

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
600 Hlasovat pro kandidáta
19 Ing. Lukáš Jurečka

Ing. Lukáš Jurečka

nar. 1976
ředitel zemědělského podniku

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
597 Hlasovat pro kandidáta
62 Jan Šmídek

Jan Šmídek

nar. 1980
asistent senátora

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
595 Hlasovat pro kandidáta
18 RNDr. Miloš Petrů

RNDr. Miloš Petrů

nar. 1955
pedagog

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
591 Hlasovat pro kandidáta
6 Ing. Antonín Tesařík

Ing. Antonín Tesařík

nar. 1960
ředitel nemocnice

 • 2008-12 stabilizace Nemocnice TGM Hodonín
 • zvýšit kvalitu odborníků i přístup personálu nemocnice
 • modernizovat přístroje a energetické hospodářství nemocnice
 • vyřešit definitivně otázku skleníku se vzácnými rostlinami v nemocnici
 • zatím dokončit rekonstrukci lůžkové části
 • dokončit přemístění dialýzy
590 Hlasovat pro kandidáta
12 Ing. Martin Bedrava

Ing. Martin Bedrava

nar. 1962
vedoucí oblasti Správy a údržby

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
588 Hlasovat pro kandidáta
17 Marie Kousalová

Marie Kousalová

nar. 1960
starostka obce Sivice

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
585 Hlasovat pro kandidáta
55 Ing. Martin Mlýnek

Ing. Martin Mlýnek

nar. 1968
soudní znalec

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
585 Hlasovat pro kandidáta
63 Ing. Jiří Štukavec

Ing. Jiří Štukavec

nar. 1981
stavební technik

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
580 Hlasovat pro kandidáta
29 Ing. Josef Uhlík

Ing. Josef Uhlík

nar. 1963
starosta obce Ratíškovice

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
576 Hlasovat pro kandidáta
23 MUDr. František Adamec

MUDr. František Adamec

nar. 1951
lékař

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
573 Hlasovat pro kandidáta
28 Jan Koráb

Jan Koráb

nar. 1950
důchodce

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
572 Hlasovat pro kandidáta
33 Bc. Jana Konradová

Bc. Jana Konradová

nar. 1984
podnikový právník

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
569 Hlasovat pro kandidáta
43 Ing. Jiří Michalica

Ing. Jiří Michalica

nar. 1983
specialista v dopravě

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
568 Hlasovat pro kandidáta
32 Ing. Marie Kozáková

Ing. Marie Kozáková

nar. 1961
vedoucí kontaktního pracoviště

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
566 Hlasovat pro kandidáta
26

František Kroutil

nar. 1978
starosta obce Telnice

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
565 Hlasovat pro kandidáta
25 Mgr. Renata Smutná

Mgr. Renata Smutná

nar. 1962
starostka města Strážnice

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
563 Hlasovat pro kandidáta
52 Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D.

Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D.

nar. 1964
místostarosta města Veselí nad

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
563 Hlasovat pro kandidáta
16 Pavel Prokop

Pavel Prokop

nar. 1950
starosta obce Otnice

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
562 Hlasovat pro kandidáta
30 Mgr. Ladislav Ambrozek

Mgr. Ladislav Ambrozek

nar. 1970
místostarosta města Hodonín

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
561 Hlasovat pro kandidáta
45 Mgr. Zdeňka Svobodová

Mgr. Zdeňka Svobodová

nar. 1955
podnikatelka - účetní

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
559 Hlasovat pro kandidáta
22 PaedDr. Zdeněk Peša

PaedDr. Zdeněk Peša

nar. 1963
starosta města Olešnice

 • V době mého působení v čele zastupitelstva města se Olešnice: . stala vítězem celostátní soutěže Vesnice roku České republiky . vypořádala s následky ničivé povodně a byly zde následně vybudovány protipovodňové hráze . stala turistickým cílem díky vybudovanému ski-areálu, budováním nových vodních ploch, otevřením tří muzeí, dvou rozhleden na cyklotrasách apod. . stala obcí s opravenými sakrálními stavbami a památkami . zařadila mezi obce s komplexně zmodernizovaným zázemím základního a uměleckého školství i zdravotnictví . zasloužila o udržení a podporu činnosti spolků a neziskových organizací . stala příjemcem mnoha dotací, když získala z fondů EU a EHP Norska prostředky přesahující 100 000 000,- Kč
558 Hlasovat pro kandidáta
24 Ing. Ladislav Zouhar

Ing. Ladislav Zouhar

nar. 1962
terénní inspektor

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
557 Hlasovat pro kandidáta
20 MUDr. Pavel Jajtner, MBA

MUDr. Pavel Jajtner, MBA

nar. 1974
lékař

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
556 Hlasovat pro kandidáta
54 Ing. Pavel Berka

Ing. Pavel Berka

nar. 1972
inženýr chemie

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
556 Hlasovat pro kandidáta
11 Mgr. David Macek, M.A.

Mgr. David Macek, M.A.

nar. 1976
radní Jihomoravského kraje

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
555 Hlasovat pro kandidáta
49 Mgr. Petr Hladík

Mgr. Petr Hladík

nar. 1984
analytik, konzultant

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
555 Hlasovat pro kandidáta
56 Ing. Hana Mlýnková

Ing. Hana Mlýnková

nar. 1986
inženýrka ekonomie

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
555 Hlasovat pro kandidáta
61 Ing. Vlastimil Loveček

Ing. Vlastimil Loveček

nar. 1964
technik informačních technolog

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
555 Hlasovat pro kandidáta
31 Ing. Michal Škvařil

Ing. Michal Škvařil

nar. 1966
živnostník

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
554 Hlasovat pro kandidáta
41 Ing. Mgr. Radek Vala

Ing. Mgr. Radek Vala

nar. 1969
živnostník

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
554 Hlasovat pro kandidáta
68 Ing. Jiří Vol

Ing. Jiří Vol

nar. 1963
manažer

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
554 Hlasovat pro kandidáta
35 PhDr. Jiří Horák

PhDr. Jiří Horák

nar. 1984
místostarosta města Bučovice

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
553 Hlasovat pro kandidáta
51 Rostislav Dohnálek

Rostislav Dohnálek

nar. 1960
živnostník

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
552 Hlasovat pro kandidáta
13 Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

nar. 1972
vysokoškolský učitel

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
551 Hlasovat pro kandidáta
37 Ing. Jan Studený

Ing. Jan Studený

nar. 1983
starosta obce Říčany

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
551 Hlasovat pro kandidáta
67 Ing. Jaroslav Čech

Ing. Jaroslav Čech

nar. 1981
konzultant

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
551 Hlasovat pro kandidáta
21 Ing. Stanislav Kamba

Ing. Stanislav Kamba

nar. 1956
starosta obce Vísky

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
550 Hlasovat pro kandidáta
34 Ing. Petr Hanák

Ing. Petr Hanák

nar. 1968
starosta obce Hroznová Lhota

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
549 Hlasovat pro kandidáta
40 Jaroslava Němcová

Jaroslava Němcová

nar. 1960
starostka obce Dyjákovice

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
549 Hlasovat pro kandidáta
42 Ing. Zdeňka Tesaříková

Ing. Zdeňka Tesaříková

nar. 1984
referentka projektů EU

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
548 Hlasovat pro kandidáta
66 Šimon Ryšavý

Šimon Ryšavý

nar. 1957
nakladatel

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
548 Hlasovat pro kandidáta
14 Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D.

Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D.

nar. 1979
vinař

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
547 Hlasovat pro kandidáta
44 MUDr. Bohumila Majtanová

MUDr. Bohumila Majtanová

nar. 1955
lékařka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
546 Hlasovat pro kandidáta
53 Mgr. Martin Bušina

Mgr. Martin Bušina

nar. 1971
vedoucí úředník státní správy

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
546 Hlasovat pro kandidáta
48 Dipl. Ing. Robert Špaček

Dipl. Ing. Robert Špaček

nar. 1968
manažer

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
545 Hlasovat pro kandidáta
59 Ing. Jiří Tesák

Ing. Jiří Tesák

nar. 1943
zahradník

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
545 Hlasovat pro kandidáta
58 Pavel Auzký

Pavel Auzký

nar. 1970
modelář

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
544 Hlasovat pro kandidáta
64 Mgr. Jiří Dvořáček

Mgr. Jiří Dvořáček

nar. 1970
místostarosta MČ Brno - Starý

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
544 Hlasovat pro kandidáta
38 RNDr. Marie Michalicová

RNDr. Marie Michalicová

nar. 1962
starostka obce Hlohovec

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
543 Hlasovat pro kandidáta
36 Ing. Alois Liška

Ing. Alois Liška

nar. 1966
vedoucí střediska lesní výroby

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
542 Hlasovat pro kandidáta
69 Ing. Vladimír Výleta

Ing. Vladimír Výleta

nar. 1939
předseda občanského sdružení

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
542 Hlasovat pro kandidáta
70 Pavel Horáček

Pavel Horáček

nar. 1994
student

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
542 Hlasovat pro kandidáta
47 Jindřich Kocour

Jindřich Kocour

nar. 1974
podnikatel

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
541 Hlasovat pro kandidáta
27 Ing. Anna Matějková

Ing. Anna Matějková

nar. 1955
předsedkyně výboru Jihomoravsk

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
540 Hlasovat pro kandidáta
50 Ing. Tomáš Cigánek

Ing. Tomáš Cigánek

nar. 1980
projektový inženýr

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
540 Hlasovat pro kandidáta
65 Ing. arch. Ivo Ondračka

Ing. arch. Ivo Ondračka

nar. 1960
architekt

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
539 Hlasovat pro kandidáta
57 Ing. Jan Zámečník

Ing. Jan Zámečník

nar. 1955
projektový manažer

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
538 Hlasovat pro kandidáta
46 Vladimír Štěpánek

Vladimír Štěpánek

nar. 1957
učitel odborné- ho výcviku, neuv

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
534 Hlasovat pro kandidáta
60 Ing. Jiří Uřičář

Ing. Jiří Uřičář

nar. 1948
soukromý zemědělec, důchodce

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
527 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)