informační portál pro volby do zastupitelstva JmK 2012

13 Ing. František Zugar

Ing. František Zugar

nar. 1964
generální ředitel BORS Břeclav a

 • úspěšná firma
 • předsednictví celostátního profesního svazu
 • funkce radního v komunální politice
 • prosazení některých projektů v regionu
1073 Již jste hlasoval
70 Mgr. Petr Ducháček

Mgr. Petr Ducháček

nar. 1987
starosta obce Drnovice

 • "Starostou Drnovic jsem se stal v pouhých 23 letech. Věřím, že jsem svoje spoluobčany během uplynulých dvou let svojí prací přesvědčil, že schopnosti a houževnatost přinesou mnohem víc než hloupé a prázdné předsudky.

  Schopní věří vlastnímu rozumu. Místo bezradného přešlapování na místě proto raději přemýšlím jak co nejlépe požádat o dotace. Jako nejmladší starosta v České republice jsem společně se svým týmem zajistil během pouhých dvou let dotace na investice v hodnotě jednoho celého obecního rozpočtu.

  Transparentnost je jednou z mých klíčových hodnot. O všem důležitém proto průběžně informuji nejrůznějšími komunikačními kanály.

  Na krajské kandidátce najdete moje jméno na posledním, sedmdesátém místě. Jsem zvyklý začínat od píky. Pokud mi věříte a chcete mi dát šanci v krajské politice, podpořte mne, prosím."

 • Nedaří se mi sehnat prostředky na dobudování infrastruktury v nových zástavbách.
 • Zatím jsem nedokázal přesvědčit majitele pozemků vhodných pro zástavbu, aby své pozemky zužitkovali a obec se mohla dále rozvíjet.
728 Hlasovat pro kandidáta
1 Ing. Jan Vitula

Ing. Jan Vitula

nar. 1968
místostarosta Židlochovice

 • Nastavení prostředků na vědu a výzkum na MŠMT
 • Správa komunikací v Židlochovicích
 • Revitalizace areálu Židlochovského cukrovaru
 • Dotažení práce na MŠMT
 • výsadba lesoparku v Židlochovicích
674 Hlasovat pro kandidáta
17 Mgr. Zdeňka Dubová

Mgr. Zdeňka Dubová

nar.
šéfredaktorka

 • nejvíc se mi povedlo mít zdravou a krásnou rodinu
 • a taky 15 let soukromého vydávání novin a časopisů
 • nebo třeba založení občanského sdružení MEZIGENERACE, které se zabývá mezigeneračními vztahy a zkvalitňováním života seniorů
 • nikdo není neomylný - udržet se v koalici MČ Brno Královo Pole, která se rozpadla po ročním působení
668 Hlasovat pro kandidáta
3 Ing. Drago Sukalovský

Ing. Drago Sukalovský

nar. 1962
starosta v Kuřimi

 • cena Otevřeno 2011 za nadstandardní informovanost o činnosti radnice
 • příprava prodloužení podchodu a rekonstrukce nádraží ČD v Kuřimi
 • příprava rekonstrukce krajských silnic na průtahu Kuřimí, po kterých jezdí přes 20 tisíc aut denně
 • dosáhnout zanesení jižního obchvatu Kuřimi do Zásad územního rozvoje Jm kraje
 • dokončit v letošním roce územní plán města Kuřimi
 • dosáhnout vzniku městské policie v Kuřimi
650 Hlasovat pro kandidáta
15 Jozef Pavlík

Jozef Pavlík

nar. 1959
Veřejná správa

 • Jsem rád, že rozvoj obce jde směrem, který jsem kdysi nastavil
 • a že se tak děje díky dobrému hospodaření v minulosti a dotacím získaným transparentní cestou.
 • Lidsky je mi samozřejmě líto, že již nemohu ve vedení obce uvést do života všechny své myšlenky a plány a že tak dnes činí jiní.
 • Přesto se domnívám, že cesta, snad delší a nevděčná, ale protkána trpělivou prací, je jediná možná a správná, i když někdy může sklízet ten, kdo nezasel.
650 Hlasovat pro kandidáta
69 Ing. Naser Oweis, Ph.D.

Ing. Naser Oweis, Ph.D.

nar. 1967
podnikatel

 • hodná manželka a dvě děti
 • hodně dobrých přátel
 • úspěchy v komunální politice
 • je toho mnoho, není dostatek kolonek :o)
 • stále dělám chyby mezi tvrdým a měkkým y/i
 • atd…
650 Hlasovat pro kandidáta
39 Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D.

Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D.

nar. 1971
analytik elektronických obvodů

 • zápis českého sokolnictví na seznam světového dědictví UNESCO
 • vymyslet vědecký přístroj pro vesmírnou orbitální stanici ISS
 • nezblbnout z politiky
 • vyrobit pro lidstvo perpetuum mobile
642 Hlasovat pro kandidáta
9 Pavel Wisman

Pavel Wisman

nar. 1979
analytik IT

 • zahájení privatizace bytů
 • jasná kriteria pro přidělování bytů
 • zakázky radnice na webu
 • dokončit práci na radnici
 • zabránit vzniku velké koalice
633 Hlasovat pro kandidáta
8 Ing. Jindřich Zuziak

Ing. Jindřich Zuziak

nar. 1966
ekonom, finanční poradce

 • Změna pravidel jednání zastupitelstva
 • Trvalá kontrola činnosti radnice.
 • privatizace obecních bytů v městské části
 • levnější samospráva
 • zvyšování nájmu obecních bytů
630 Již jste hlasoval
10 Ing. Lubomír Šmíd

Ing. Lubomír Šmíd

nar. 1959
starosta obce

 • Veřejné osvětlení v obci 
 • Nástavba ZŠ
 • Společenský život v obci
 • Zatím se nepodařilo zřídit novou zastávku autobusu 
 • Zbavit obec vandalů a zlodějů kovů
 • Shodi pár kilo nadváhy
623 Hlasovat pro kandidáta
24 prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

nar. 1960
profesor Lékařské fakulty Masary

 • Čtyři úžasné děti a zamlada "uhnat" moji manželku, kterou si objektivně řečeno nezasloužím 
 • Vybudovat z radiologické kliniky v Bohunicích špičkové pracoviště (což ale rozhodně není jen moje zásluha)
 • Tento týden nerozčílit svoji maminku, která mě stále důsledně leč marně vychovává
 • Zlepšit se v golfu
 • Naučit se dotatečně chválit své spolupracovníky
618 Hlasovat pro kandidáta
66 Mgr. Jiří Gottwald

Mgr. Jiří Gottwald

nar. 1986
právník, člen rady obce Hrušovan

 • Otevření nové mateřské školy, revitalizace rybníka,
 • Oprava hřbitova, opravy chodníků,
 • Směrnice pro zadávání veřejných zakázek, zřizování věcných břemen, vymáhání pohledávek.
 • Opravit přístupovou cestu ke hřbitovu - bude v hlavních úkolech obce na příští rok,
 • Zvýšit počet parkovacích stání na Sídlišti - za účelem vyřešení majetkoprávních vztahů je podána žádost o bezúplatný převod pozemků z majetku ČR a současně se jedná o novém umístění parkovacích stání,
 • Umístit v obci bankomat - bude řešeno v rámci plánované rekonstrukce zdravotního střediska.
617 Hlasovat pro kandidáta
18 Jiří Životský

Jiří Životský

nar. 1955
starosta obce Sokolnice

 • Zahájit přístavbu základní školy
 • Vybudovat nové sportoviště s umělým povrchem. 
 • Zajistit stavbu nového přivaděče pitné vody
 • Zajistit finančí prostředky na stavební úpravy v centru obce pro zvýšení bezpečnosti chodců i vozidel
 • Prosadit výstavbu tělocvičny pro žáky Integrované střední školy Sokolnice.
 • Zajistit přestavbu části nákupního střediska na nové zdravotní středisko s lékárnou. 
607 Hlasovat pro kandidáta
20 Ing. Marek Světlík

Ing. Marek Světlík

nar. 1977
státní zaměstnanec

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
604 Hlasovat pro kandidáta
12 MUDr.MBA Libor Vyskočil

MUDr.MBA Libor Vyskočil

nar. 1957
chirurg

 • aktivní člen zastupitelstva města Brna
 • vybudovat úspěšnou privátní chirurgickou ambulanci spolupracující s nemocnicemi
 • spravedlivé přerozdělování dotací v oblasti zdravotní a sociální
 • prosadit do zdravotní a sociální oblasti více finančních prostředků
602 Hlasovat pro kandidáta
11 Jaroslav Žalkovský, Dis.

Jaroslav Žalkovský, Dis.

nar. 1962
starosta

 • bez podpory občanů a zastupitelů by se mi nepovedlo nic
 • z obce, která měla 387 obyvatel je obec s 570 obyvateli, bez výstavby satelitu
 • Zatím nemáme kanalizaci
 • je toho mnoho, co je třeba udělat
602 Hlasovat pro kandidáta
55 Mgr. Richard Mach

Mgr. Richard Mach

nar. 1962
ředitel ZŠ Kuřim Jungmannova

 • Přivedl jsem řadu dětí ke sportu, jako jednomu z hlavních smyslů života
 • Vedu své žáky k tomu aby pochopili, že klid, mír a pokora jsou základem jejich osobnosti.
 • Dostal jsem odvahu vstoupit do komunální politiky a myslím, že jsem úspěšný.
 • Žít život bez chyb.
 • a taky podívat se pod K2
 • a nejsem pyšný taky na to, že kouřím.
602 Již jste hlasoval
2 JUDr. Irena Matonohová

JUDr. Irena Matonohová

nar. 1973
podnikatelka

 • dvě krásné děti
 • boj za vyšší dotace do brněnské kultury
 • zamezení zničení Zelného trhu a kašny Parnas
 • Nic mě nenapadá. Do čeho jsem se doposud pustila, dotáhla jsem do úspěšného konce.
599 Hlasovat pro kandidáta
19 Bc. Ladislav Kotík

Bc. Ladislav Kotík

nar. 1977
místostarosta Brna-Černovic

 • transparentní veřejné zakázky v Brně-Černovicích
 • nové webové stránky Brna-Černovic
 • barevný zpravodaj Černoviny za stejnou cenu
 • rozšíření sportovních aktivit v Brně-Černovicích
 • rozšíření úředních hodin v Brně-Černovicích
595 Hlasovat pro kandidáta
56 Milan Blahák

Milan Blahák

nar. 1970
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
592 Hlasovat pro kandidáta
7 JUDr. Dalibor Valín

JUDr. Dalibor Valín

nar. 1960
právník

 • Děti (zatím)
 • zůstat sám sebou (zatím)
 • komunálním politikem (zatím)
 • Mimo jiné zabránit rozhodnutím, kde nemalé veřejné prostředky přicházejí vniveč.
590 Hlasovat pro kandidáta
28 Josef Helešic

Josef Helešic

nar. 1958
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
588 Hlasovat pro kandidáta
 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
586 Hlasovat pro kandidáta
21 Mgr. Radek Procházka

Mgr. Radek Procházka

nar. 1968
učitel

 • Čerpat dotace na projekty zateplení základní školy a tří mateřských škol v Letovicích
 • Přesvědčit některé lidi, že je třeba si neustále připomínat okřídlené nabát se, nelhat a nekrást
585 Hlasovat pro kandidáta
 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
585 Hlasovat pro kandidáta
27 Pavel Horák

Pavel Horák

nar.

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
584 Hlasovat pro kandidáta
 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
582 Hlasovat pro kandidáta
 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
580 Hlasovat pro kandidáta
49 Ing. Petr Kunc

Ing. Petr Kunc

nar. 1978
podnikatel- projektnat

 • V rámci opoziční činnosti na MČ Židenice jsme zábránili podezřelému tendru na úklidy chodníků, po naší intervenci jej UHOS zrušil
 • Podařilo se mi upozornit na snahu města a obce zbourat jedinečnou smuteční síň v Židenicicíh
 • Podařilo se přesvědčit radnici o vypsání souteže na lokalitu Bílá Hora
 • Nepodařilo se přesvědčit radnici, aby smuteční síň rekonstruovala, zatím ji alespoň nezbourali
 • Nepovedlo se mi prosadit nový systém přidělování obecních bytů, který by umožňoval zveřejnění seznamů žadatelů
580 Hlasovat pro kandidáta
59 Ing. Pavel Straka

Ing. Pavel Straka

nar.
OSVČ

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
579 Již jste hlasoval
62 Ing. et Ing. Daniel Smrček

Ing. et Ing. Daniel Smrček

nar.
obchodní manažer

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
579 Hlasovat pro kandidáta
14 Igor Veselý

Igor Veselý

nar. 1976
Vedoucí oddělení kvality

 • Založit zdravou rodinu
 • Skloubit práci s rodinou
 • nebo třeba toto
 • dostudovat vysokou školu
 • pořídit byt bez hypotéky
575 Hlasovat pro kandidáta
6 Radomír Pavlíček

Radomír Pavlíček

nar. 1961
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
575 Hlasovat pro kandidáta
38 Ing. Vítězslav Eliáš

Ing. Vítězslav Eliáš

nar. 1960
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
575 Již jste hlasoval
36 Ing. Pavel Vejrosta

Ing. Pavel Vejrosta

nar. 1961
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
574 Hlasovat pro kandidáta
37 Josef Srnec

Josef Srnec

nar.
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
571 Hlasovat pro kandidáta
65 Ing. Jiří Dvořák

Ing. Jiří Dvořák

nar.
systémový inženýr

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
569 Hlasovat pro kandidáta
 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
568 Hlasovat pro kandidáta
51 Mgr. Petr Novotný

Mgr. Petr Novotný

nar.
středoškolský učitel

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
568 Již jste hlasoval
25 Ing. Tomáš Hájek

Ing. Tomáš Hájek

nar. 1973
starosta Městyse Ostrovačice

 • Za svou komunální praxi se mi povedlo zrealizovat spoustu věcí - od výstavby kanalizace, přes zajištění dostatku pitné vody pro obec, až například po výrazné zvýšení kapacity mateřské školy. Těch drobných úspěchů je zcela jistě mnohem víc, ale nejkrásnější pro mně je přijít do všech tříd mateřské školy a tam vidět spokojené a radostné děti, kteří na mě volají strejdo, mávají a mají radost, že jsem se za nimi přišel podívat
 • Jsem velmi rád, že se mi podařilo vybudovat v obci Památník Pohádky máje a získávat pro jeho expozici nové exponáty
 • Jsem velmi vděčný všem občanům za to, že se nám společně podařilo pozvednout kulturní život v obci, že se občané dokáží společně bavit a setkávat; jsem pyšný na obnovení ochotnického divadelního spolku, který navázal na dílo našich předků a jsem hrdý na to, že mohu být jeho členem.
 • Stále je co zlepšovat. Nechci rezignovat na to, že se mi něco nepovedlo, protože je vždycky čas to napravit a dělat pro to maximum. Proto chci věřit, že se mi například podaří opravit základní školu v Ostrovačicích tak, abych mohl být spokojený a aby byla chloubou obce, věřím, že se mi podaří dokončit vybudování chodníků či bezpečných přechodů pro chodce atd.
567 Hlasovat pro kandidáta
16 Mgr. Alena Kristýnová

Mgr. Alena Kristýnová

nar. 1962
starostka obce

 • mít spokojenou rodinu
 • oživit činnost v obci
 • toho je stále dost
566 Hlasovat pro kandidáta
58 Ing. Jiří Vytopil

Ing. Jiří Vytopil

nar. 1969
manažer v bankovnictví

 • rodina
 • kariéra v bankovnictví
565 Hlasovat pro kandidáta
31 Antonín Nahodil

Antonín Nahodil

nar. 1950
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
565 Hlasovat pro kandidáta
61 Ing. Vavřinec Charvát

Ing. Vavřinec Charvát

nar. 1963
technik

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
564 Hlasovat pro kandidáta
40 Hana Noďová

Hana Noďová

nar. 1965
OSVČ

 • mé dvě dcery
 • zajistit dotace pro obce na úsporu energie a odkanalizování obce a ČOV
 • vymýtit lidskou závist a lidskou neúctu člověka k člověku
563 Hlasovat pro kandidáta
44 Mgr. Kamil Vinklárek

Mgr. Kamil Vinklárek

nar.
starosta Sokola

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
563 Hlasovat pro kandidáta
41 Ing. Jiří Siblík

Ing. Jiří Siblík

nar.
projekt manažer ve stavebnictví

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
560 Hlasovat pro kandidáta
48 Zdeněk Petráš

Zdeněk Petráš

nar. 1963
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
560 Hlasovat pro kandidáta
47 Ing. Jaromír Kostelanský

Ing. Jaromír Kostelanský

nar. 1970
OSVČ

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
559 Hlasovat pro kandidáta
67 Petr Rohrer

Petr Rohrer

nar. 1969
vedoucí laboratoře

 • doposud nezastávám žádnou volenou funkci
559 Hlasovat pro kandidáta
 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
555 Hlasovat pro kandidáta
63 Milan Buček

Milan Buček

nar. 1969
podnikatel

 • 1. dcera
 • 2. dcera
 • 3. dcera
 • nemám kluka
555 Hlasovat pro kandidáta
42 Ivan Dvořák

Ivan Dvořák

nar. 1955
vývojář informačních technologií

 • pořád ještě věřím, že se dají věci změnit k lepšímu
 • pořád ještě věřím, že slušných lidí je mnohem více než darebáků
 • jsem šťastně ženatý již 36 let
 • nestal jsem se druhým Billem Gatesem, ani Stevem Jobsem i když jsme stejný ročník
 • zatím jsem nevymyslel nic zásadního proti globálnímu oteplování
 • a nejsem pyšný taky na ...
554 Hlasovat pro kandidáta
26 Mgr. Vlastimil Jansa

Mgr. Vlastimil Jansa

nar. 1963
starosta obce

 • Mám  rodinu, jsem součástí a pracuji ve společenství občanů naší obce, kde většina ctí kořeny a hodnoty trvalé…
 • Přesvědčit více lidí pro větší zapojení pro znovuobnovení svébytného - zodpovědného uvažování - pro myšlenky pana Tomáše Bati
553 Hlasovat pro kandidáta
53 Ing. Pavel Urubek

Ing. Pavel Urubek

nar.
obchodní manažer

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
553 Hlasovat pro kandidáta
23 Libor Hladil

Libor Hladil

nar. 1963
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
553 Hlasovat pro kandidáta
34 Ing. Jiří Ciboch

Ing. Jiří Ciboch

nar. 1977
projektový manažer, jednatel

 • spolutvůrce projektu pro 14 neonatologických center v ČR, jehož výsledkem je pořízení inkubátorů pro předčasně narozené děti
 • mnoho projektů v oblasti rozvoje obcí a měst financovaných z EU
 • dokončit postgradulání studia pro pracovní vytížení
552 Hlasovat pro kandidáta
57 Alexandra Živělová

Alexandra Živělová

nar.
studentka VŠ

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
552 Hlasovat pro kandidáta
35 Mgr. Vladimír Korek

Mgr. Vladimír Korek

nar. 1967
starosta

 • Zeptejte se ve Višňovém. Občané Vám to řeknou.
 • Jsou i věci, které jsem mohl udělat lépe.
550 Hlasovat pro kandidáta
64 Karel Klein

Karel Klein

nar.
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
550 Hlasovat pro kandidáta
46 Ing. Radomír Bortlík

Ing. Radomír Bortlík

nar. 1962
Obchodní specialista

 • Spoluzodpovědnost za vyrovnaný rozpočet města
 • Zlepšení komunikace radnice s občany 
548 Hlasovat pro kandidáta
54 Lubomír Šebesta

Lubomír Šebesta

nar. 1962
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
548 Hlasovat pro kandidáta
29 Ing. Bc. Pavel Drahovzal

Ing. Bc. Pavel Drahovzal

nar. 1965
právník občanské poradny

 • získat si důvěru lidí, stále více se jich obrací právě na naši poradnu
 • přesvědčit koalici na radnici naší městské části změnit jejich záměry s pronájmem bytů
 • přesvědčit obyvatele místa, kde bydlím, aby svoji nespokojenost neskrývali jen v řečech u piva, ale aby je řešili s kompetentními úředníky
 • mediálně prezentovat svoji práci
545 Hlasovat pro kandidáta
52 Radek Valenta

Radek Valenta

nar. 1970
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
545 Hlasovat pro kandidáta
43 Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka

Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka

nar.
ředitel společnosti

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
544 Hlasovat pro kandidáta
68 Ing. Petr Průdek

Ing. Petr Průdek

nar.
manažer

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
540 Hlasovat pro kandidáta
45 Ing. Jiří Synek

Ing. Jiří Synek

nar. 1965
starosta

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
537 Hlasovat pro kandidáta
50 Pavel Vlček

Pavel Vlček

nar. 1975
vedoucí dopravy a mechanizace, s

 • vybudovat v obci zázemí pro mládež klubovnu, hřiště, dětské hřiště
 • zajistit finance na kanalizaci a vodovod
 • zajistit finance na rekonstrukci společenského centra
 • stmelit občany, aby většina táhla za jeden provaz
535 Hlasovat pro kandidáta
60 Pavel Štrobl

Pavel Štrobl

nar.
jednatel

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
524 Hlasovat pro kandidáta

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)