informační portál pro volby do zastupitelstva JmK 2012

1 JUDr. Michal Hašek

JUDr. Michal Hašek

nar. 1976
Poslanec PSP ČR, hejtman JmK

 • Záchrana Úrazové nemocnice v Brně a rozvoj zdravotnictví v Jihomoravském kraji. 
 • Získání 600 milionů korun na zabezpečení sociálních služeb v kraji (jediný kraj v ČR)
 • Úspory v řadech desítek procent tj. stovek milionů korun (díky otevřeným výběrovým řízením).
 • Jihomoravský kraj na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR bohužel nemá schválené Zásady územního rozvoje.
 • Nebylo možné investovat větší prostředky do opravy silnic nižších tříd (škrty centrální vlády).
 • Krajům významně narostla agenda a odpovědnost. Z těchto důvodů bohužel nebylo možné dostatečně efektivně snižovat provozní náklady krajského úřadu.
2033 Hlasovat pro kandidáta
11 Ing. Zdeněk Dufek

Ing. Zdeněk Dufek

nar. 1978
předseda finančního výboru JmK

 • Podařilo se zavést systém centrálních nákupů a dosahování úspor v řádech desítek milionu korun při nákupu zboží a služeb pro krajské organizace.
 • Jsem spoluautorem portálu www.krajbezkorupce.cz, kde jsou na jednom místě uveřejňovány veřejné zakázky nad 0,5 mil. Kč všech krajských organizací včetně výsledků výběrových řízení.
 • Podařilo se změnit systém hodnocení ředitelů příspěvkových organizací a byli více hodnoceni za skutečný výkon a plnění cílů.
 • Kompletní datové propojení krajských příspěvkových organizací s krajským úřadem a úplné sjednocení účetních osnov.
 • Dosáhnout systémových změn v oblasti financování krajských kulturních zařízení.
 • Není dořešeno systémové financování sportu.
2017 Hlasovat pro kandidáta
25 Ing. Tomáš Soukal

Ing. Tomáš Soukal

nar. 1981
Podnikatel v oblasti účetnictví

 • Zkvalitnění dostupnosti integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 • Podpora zájmových spolků a občanských sdružení Jihomoravského kraje
 • Zodpovědný přístup během kontrolní činnosti na Jihomoravském kraji
 • Prosadit zvýšení prostředků v rozpočtu JMK pro oblast kultury a památkové péče
1909 Již jste hlasoval
12 Ing. Vlastimil Gabrhel

Ing. Vlastimil Gabrhel

nar. 1978
starosta města Znojma

 • Ztransparentnit procesy na radnici a zavést e-aukce
 • Dát lidem možnost koupit si městský byt
 • Přesvědčit kolegy, že je třeba něco dělat s nezaměstnaností
 • Vybrat si řádnou dovolenou
 • Pochopit vládní reformy
 • Dostat se výš na kandidátce ČSSD
1499 Již jste hlasoval
26 Jiřina Burianová

Jiřina Burianová

nar. 1952
fyzioterapeutka

 • založit MO ČSSD
 • být zvoleni do zastupitelstva
 • být odborníkem ve svém oboru
 • získat víc členů v MO
1298 Již jste hlasoval
52 Jan Grois

Jan Grois

nar.
místostarosta města

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
1243 Hlasovat pro kandidáta
23 Mgr. et Mgr. Michal Škerle

Mgr. et Mgr. Michal Škerle

nar. 1983
právník, učitel

 • Získání a řešení ročního grantového projektu Politický proces se slovenskými příslušníky StB v roce 1954.
 • Jako ředitel mezinárodního šermířské turnaje Sokol Cup v Brně udělat z této akce největší a nejrespekrovanější mezinárodní šavlový turnaj v ČR.
 • Autor řady odborných článků o dějinách Československa v letech 1945-1968.
 • I přes práci na řadě projektů se mi nepodařilo přivést dost mladých lidí do politiky.
 • Obhájit mistrovský titul Sokola Brno I v šermu šavlí družstev
 • Dokončit práci na publikaci o dějinách brněnské ČSSD.
1109 Již jste hlasoval
49 Ing. Miloš Bílý

Ing. Miloš Bílý

nar. 1983
živnostník

 • Úspěšně podnikám již 11 let a převážně zaměstnávám lidi, kteří mají stížené úplatnění na trhu práce z důvodů nějakého postižení.
 • Podařilo se mi dostudovat i přes překážky, které mně život nastolil - smrt otce, náhlé vedení rodinné firmy,...
 • Mám zdravého a šikovného dvoletého syna..:)
 • Kvůli zkostnatělému politickému aparátu, se mi nepodařlo být na kandidádtce na volitelném místě.:)
1039 Hlasovat pro kandidáta
4 Ing. Jaroslav Parolek

Ing. Jaroslav Parolek

nar.
místostarosta města

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
1009 Již jste hlasoval
31 Jozef Regec

Jozef Regec

nar. 1965
senátor PČR

 • Jako senátor podporuji projekty, které motivují mladé lidi ke sportu a k efektivnímu využití jejich volného času.
 • Podporuji chráněné dílny, které se nacházejí v rámci mého senátního obvodu a jež zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním.
 • Komunikuji s voliči prostřednictvím sociálních služeb a webových stránek a informuji je o své činnosti
 • Zatím se mi nepodařilo "pohnout" s dostavbou R43.
1009 Již jste hlasoval
28 MUDr. Ivo Trubák

MUDr. Ivo Trubák

nar. 1968
lékař

 • dosud jsem nebyl v zastupitelstvu Jmk
 • dosud jsem nebyl v zastupitelstvu Jmk
1000 Již jste hlasoval
55 Bc. Jiří Novotný

Bc. Jiří Novotný

nar.
manažer

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
991 Již jste hlasoval
58 Mgr. Radek Musil

Mgr. Radek Musil

nar. 1970
ředitel gymnázia

 • Vyřešit v Ivančicích nedostatek míst v mateřských školkách. 
 • Založit a rozvinout v rámci svatováclavských trhů soutěž v grilování masa-Grilfest a pozvednout ji na mezinárodní úroveň. Slavnosti chřestu získaly celorepublikový punc.
 • Zdokonalit systém svozu komunálního odpadu s týdenním svozem pro každého občana města.
 • Prozatím se mi nepovedlo vypracovat projekt obchvatu města Ivančice.
988 Již jste hlasoval
3 Bc. Zdeněk Pavlík

Bc. Zdeněk Pavlík

nar.
radní Jihomoravského kraje

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
982 Již jste hlasoval
39 Jan Schneider

Jan Schneider

nar. 1978
starosta města

 • založit v Tišnově charitativní festival Hudbou pro UNICEF, který se stal jednou z největších hudebních akcí v JMK
 • otevřít samosprávu občanům (zveřejňování všech zápisů a materiálů, přímé přenosy ze zastupitelstev, elektronický objednávací systém, informace o přítomnosti úředníků atd.)
 • zavedení elektronickáých aukcí při zadávání veřejných zakázek
 • nemám v poslední době čas věnovat se házené, proto se potýkáme s absencí mládežnických složek
 • výrazně pokročit při rekonstrukci některých dlouhodobě zanedbaných objektů (koupaliště, letní kino…)
981 Již jste hlasoval
7 Bohumila Beranová

Bohumila Beranová

nar. 1973
podnikatelka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
977 Již jste hlasoval
17 Mgr. Aleš Navrátil

Mgr. Aleš Navrátil

nar. 1970
ředitel Základní školy

 • nejvíc se mi povedlo:
 • a nejsem pyšný na:
966 Již jste hlasoval
32 Bc. Marek Šeiner

Bc. Marek Šeiner

nar.
starosta obce

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
959 Již jste hlasoval
15 Bc. Hana Nedomová

Bc. Hana Nedomová

nar.
vedoucí odboru městského úřadu

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
948 Již jste hlasoval
5 Mgr. Marek Šlapal

Mgr. Marek Šlapal

nar.
pedagog, starosta městské části

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
947 Již jste hlasoval
29 Mgr. Květuše Doležalová

Mgr. Květuše Doležalová

nar. 1958
pedagožka

 • Pracovat pro občany v MČ Brno-Starý Lískovec
 • Člověk se má poučit z předchozích chyb a brát je jako zkušenost. Veškeré zkušenosti mě do budoucna obohatily. 
 • Nepodařilo se mi přesvědčit potřebnou většinu, že se politika dá dělat poctivě a zásadově.
945 Již jste hlasoval
13 Igor Chlup

Igor Chlup

nar.
asistent poslance

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
930 Již jste hlasoval
18 Bc. Ondřej Antonín

Bc. Ondřej Antonín

nar.
obchodní zástupce

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
925 Již jste hlasoval
62 Antonie Koblihová, DiS.

Antonie Koblihová, DiS.

nar.
sociální pracovnice

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
922 Již jste hlasoval
16 JUDr. Václav Novák

JUDr. Václav Novák

nar. 1950
právník

 • Navrhnout a prosadit opatření vedoucí k větší transparentnosti a ke zjednodušení majetkových transakcí JMK. 
 • Poskytnout účinnou metodickou pomoc cca dvaceti občanským sdružením a šesti obcím, která vedla k získání dotací z rozpočtu JMK.  
 • Zabránit krácení finančních prostředků vyčleněných na dotační program rozvoje venkova JMK.
914 Hlasovat pro kandidáta
54 Antonín Filouš

Antonín Filouš

nar.
státní zaměstnanec

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
910 Již jste hlasoval
2 Mgr. Václav Božek, CSc.

Mgr. Václav Božek, CSc.

nar.
náměstek hejtmana

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
901 Hlasovat pro kandidáta
9 Roman Hanák

Roman Hanák

nar.
místostarosta obce

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
901 Již jste hlasoval
30 Ing. Ivan Slezák

Ing. Ivan Slezák

nar.
stavební inženýr

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
900 Již jste hlasoval
8 Mgr. Ivo Polák

Mgr. Ivo Polák

nar. 1957
náměstek hejtmana Jihomoravského

 • podpora obcí v oblasti výstavby kanalizací a výstavby ČOV
 • úspěšný průběh projektu čištění Brněnské přehrady
 • podpora menším obcím ke zlepšení infrastruktury pomocí Programu obnovy venkova
 • realizace ne všech potřebných vodohospodářských infrastruktur v oblastech s deficitem vody
898 Již jste hlasoval
50 Lubomír Smutek

Lubomír Smutek

nar.
stavař

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
892 Hlasovat pro kandidáta
70 Ing. Hana Hřebačková

Ing. Hana Hřebačková

nar.
vedoucí odboru životního prostře

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
892 Již jste hlasoval
56 Jaromír Brančík

Jaromír Brančík

nar.
starosta obce

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
891 Již jste hlasoval
10 Roman Vykoukal

Roman Vykoukal

nar.
starosta městské části

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
888 Již jste hlasoval
44 Vít Rajtšlégr

Vít Rajtšlégr

nar. 1967
starosta

 • Jako zastupitel jsem přispěl k podpoře Sborů dobrovolných hasičů a hospodářsky slabých regionů
 • Můj syn i přes vážnou nemoc nastoupil do první třídy a školu perfektně zvládá
 • Ještě jsem aktivní hráč fotbalu a minulý týden se mi podařilo skórovat ve IV. Třídě 
 • Stále ještě naivně důvěřuji lidem, což se mě mockrát nevyplatilo
 • Nepodařilo se prosadit více peněz z rozpočtu kraje pro Program rozvoje venkova
887 Již jste hlasoval
51 Hana Habartová

Hana Habartová

nar.
podnikatelka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
884 Hlasovat pro kandidáta
19 Mgr. Pavel Blažík

Mgr. Pavel Blažík

nar. 1982
právník, Magistrát města Brna

 • spolupráce na agendě centrálních nákupů prostřednictvím krajské společnosti CEJIZA
 • snaha o poskytování krajských finančních prostředků dětským a mládežnickým organizacím formou dotací
 • úspěšný požadavek zveřejňování zápisů ze schůzí zastupitelstva a rady v městské části
 • zajištění víceletého financování neziskových organizací věnujících se využití volného času dětí a mládeže
881 Již jste hlasoval
59 Mgr. Jana Adamová

Mgr. Jana Adamová

nar.
učitelka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
875 Již jste hlasoval
6 Mgr. Jiří Janda

Mgr. Jiří Janda

nar.
předseda výboru Jihomoravského k

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
874 Již jste hlasoval
43 Mgr. Barbora Duchanová

Mgr. Barbora Duchanová

nar. 1982
sociální pracovnice

 • Zapojit se do spolupráce MČ Brno Maloměřice a Obřany
 • Budu  prosazovat politiku dostupnosti sociálních služeb a zdravotnictví s  důrazem na práci se seniory. Pro tuto práci se chci plně angažovat a využít svých zkušeností z práce z oblasti sociálních služeb. 
 • Pomoci všem, kteří by moji pomoc pořebovali

 

 • Vadí mi, že sociální a zdravotní politika současné vlády má tendenci stranit zejména bohatým. Mnohé z reforem, které se snaží prosadit, budou mít vliv i na naši politiku v kraji. Chci pomoci zabránit tomu, aby asociální a nesmyslné reformy dopadaly především na střední třídu a lidi méně majetné.
872 Hlasovat pro kandidáta
34 MUDr. Pavel Veselý

MUDr. Pavel Veselý

nar.
lékař

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
864 Hlasovat pro kandidáta
63 Růžena Krčmařová

Růžena Krčmařová

nar. 1943
výtvarnice

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
863 Již jste hlasoval
65 Stanislava Slavíková

Stanislava Slavíková

nar.
zástupkyně odborů

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
862 Již jste hlasoval
68 Ing. Bc. Jaroslav Konečný

Ing. Bc. Jaroslav Konečný

nar. 1969
pedagog

 • Zasadit se o dostavbu protihlukové stěny v Popůvkách
 • Zvítězit v komunálních volbách
 • Vytvořit koalici v obci
861 Již jste hlasoval
67 Robert Kopr

Robert Kopr

nar.
podnikatel

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
860 Hlasovat pro kandidáta
69 Šárka Šelbická

Šárka Šelbická

nar.
ekonomka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
858 Již jste hlasoval
36 Daniela Ottová

Daniela Ottová

nar. 1967
asistentka ředitelky

 • 4 děti a stále původní manžel
 • prosadit uveřejňování hlasování ze zastupitelstva města na webu města Letovice a pořízení zvukového záznamu z jeho jednání
 • spolupráce na zajištění schodolezu do ZŠ Letovice pro handicapovaného žáka
 • něco by se našlo, pracuji na tom…..
855 Již jste hlasoval
47 Jiří Koláček

Jiří Koláček

nar. 1952
Místostarosta města Kuřim

 • Zařadit výuku šachů do mateřské školy
 • Založit pro seniory občanské sdružení ABC VITAL a tím přispět k sociální aktivizaci a pocitu životní
  pohody a spokojenosti u seniorů, vybudovat návyky u mladší generace k zodpovědnosti za starší generaci
 •  Zajistit investora k výstavbě nebo rozšíření domu s pečovatelskou službou
 • Vytvořit poradenský tým za studentů, který by občany v rámci prevence ochránil před marketingovými
  útoky firem na seniory
 • Prosadit v zastupitelstvu města stejnou finanční podporu pro seniory tak, jak je tomu např. u podpory
  sportovců.
849 Hlasovat pro kandidáta
14 Ing. Kateřina Kalinová

Ing. Kateřina Kalinová

nar.
stavební inženýrka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
847 Již jste hlasoval
21 Mgr. Petr Šelepa

Mgr. Petr Šelepa

nar. 1980
poradce předsedy ČSSD

 • V minulém volebním období jsem nebyl členem ZJmK. 
847 Hlasovat pro kandidáta
66 Ing. Jan Kostelecký

Ing. Jan Kostelecký

nar.
úředník

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
847 Hlasovat pro kandidáta
57 Zina Bendová

Zina Bendová

nar.
státní zaměstnankyně

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
844 Již jste hlasoval
46 Mgr. Jan Šabata

Mgr. Jan Šabata

nar. 1952
nakladatel

 • pět šikovných dětí
 • první svobodné nakladatelství v Československu
 • podpora Jiřího Dienstbiera
 • nebudu na sebe žalovat
843 Již jste hlasoval
45 Roman Volf

Roman Volf

nar.
místostarosta města

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
841 Již jste hlasoval
27 Dana Křížová

Dana Křížová

nar.
starostka obce

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
840 Již jste hlasoval
61 MUDr. Radmila Vondráková

MUDr. Radmila Vondráková

nar.
lékařka

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
840 Již jste hlasoval
20 PhDr. Ilona Žišková Vágnerová

PhDr. Ilona Žišková Vágnerová

nar.
pedagožka, tlumočnice

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
838 Již jste hlasoval
35 Ing. Vladimír Mackrle

Ing. Vladimír Mackrle

nar.
podnikatel

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
837 Již jste hlasoval
41 Jiří Ziegler

Jiří Ziegler

nar.
starosta obce

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
835 Již jste hlasoval
33 Martin Filipčík

Martin Filipčík

nar.
vedoucí prodeje

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
833 Již jste hlasoval
40 Ing. Jiří Frolec

Ing. Jiří Frolec

nar. 1963
vedoucí referátu nepojistných so

 • věnovat dost času své mladé rodině
 • jako zastupiteli kraje podpora neziskových organizací
 • bezkonfliktní převod sociálních agend a zaměstnanců z obcí s rozšířenou působností na ÚP ČR v rámci Jihomoravského kraje
 • Nepodařilo se mi ovlivnit nesmyslnou úpravu zákona o volbách do zastupitelstev krajů, podle které je neslučitelnou funkce člena zastupitelstva s funkcí ve státním orgánu, je-li tato obsazována volbou, jmenováním nebo ustanovováním. Například pozice vedoucího oddělení nebo referátu na Úřadu práce, tajemníka městského úřadu nemá vliv na rozhodování kraje, na rozdíl od souběhu pozice starosty obce a zastupitele kraje, který si pro svou obec dojedná a sám také schválí dotační podporu, spoluúčast na investicích apod.
832 Hlasovat pro kandidáta
22 Jiří Petřík

Jiří Petřík

nar.
místostarosta města

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
831 Již jste hlasoval
42 Miroslav Pekárek

Miroslav Pekárek

nar.
obchodní ředitel

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
831 Již jste hlasoval
64 Petr Prokop

Petr Prokop

nar.
zámečník

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
831 Hlasovat pro kandidáta
53 RNDr. Marie Barešová

RNDr. Marie Barešová

nar.
starostka obce

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
829 Již jste hlasoval
38 Ing. Rostislav Hakl

Ing. Rostislav Hakl

nar.
místostarosta městské části

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
828 Již jste hlasoval
60 Ing. Ladislav Skopal

Ing. Ladislav Skopal

nar.
poslanec

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
823 Již jste hlasoval
24 Ing. Radim Svoboda

Ing. Radim Svoboda

nar.
inženýr železniční dopravy

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
821 Již jste hlasoval
48 MVDr. Jiří Žák

MVDr. Jiří Žák

nar.
ředitel pečovatelské služby

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
820 Již jste hlasoval
37 Ing. Pavel Trojan

Ing. Pavel Trojan

nar.
starosta města

 • nejvíc se mi povedlo toto
 • a taky toto
 • nebo třeba toto
 • nikdo není neomylný - nepodařilo se mi ...
 • a taky ...
 • a nejsem pyšný taky na ...
817 Již jste hlasoval

Jak volit preferenčně - kroužkovat:

1. vyberte si jednu kandidátní listinu
2. z této kandidátní listiny vyberte 1 - 4 (ne více) kandidáty, kteří vás zaujali, a jejich čísla zakroužkujte

JE TO TAK JEDNODUCHÉ! :)